ОТВОРЕНО ПИСМО

OT БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ В ЧУЖБИНА

до Народното събрание и Правителството на България


Уважаеми дами и господа,

С огромна тревога ние, българските учени, работещи в чужбина, следим съдбата на огнищата на българската наука и oбразование – Българска академия на науките и Софийски университет «Св. Климент Охридски».

За нас, живеещи и работещи в страни, където образованието и науката са сред основните обществени приоритети, e необяснимо незачитането, неразбирането и недооценката на стратегическото място на науката в живота на българското общество, проявявано години наред от управляващите. При присъединяването на страната към ЕС не беше предвиден нито цент за научни изследвания от европейските фондове - уникален прецедент за всички новоприети страни. Относителният дял на средствата за наука в държавния бюджет с годините непрекъснато намаляваше. Стигна се дотам учените сами да финансират с оскъдните си заплати част от разходите за осъществяване на научната си дейност.

В резултат от тази безотговорна политика научната общност в България беше значително обезкървена. Стотици авторитетни учени и млади хора, желаещи да се занимават с научни изследвания, напуснаха страната. Днес относителният брой на учените у нас e 2 - 3 пъти по-малък в сравнение със средния за ЕС.

Колегите ни, останали в страната въпреки мизерните условия, все още успяват, както показа и неотдавнашната авторитетна европейска атестация на БАН, да бъдат на добро, а някои и на отлично научно ниво, канени са и успешно се представят на международни конференции, участват в международни сътрудничества. Но поради липса на всякаква перспектива в страната няма млaди хора, на които утвърдените учени да предадат знанията си. Признати в чужбина научни школи, градени с години, от някои от които сме излезли и ние, невъзвратимо се погубват, връщайки научното равнище на страната с десетилетия назад.

Докато в повечето страни на ЕС средствата за наука и образование бяха относително увеличени, у нас през 2010 г. тези средства бяха драстично орязани, без да се отчетат съществуващите диспропорции. Заплатите в БАН, които и така са под средните за страната, са намалени с 20-40%. Замразено е финансирането от Фонда за научни изследвания, блокирани са и част от собствените приходи на СУ и БАН по други, включително международни проекти. Това катастрофално финансово състояние е затвърдено и в проекто-бюджетa за 2011 г.


Ние, работещите в чужбина български учени, сме дълбоко обезпокоени от недалновидните действия на някои наши министри, които могат да бъдат катастрофални за бъдещето на българската нация.

Ние настояваме средствата за наука и образование приоритетно да се увеличават, за да могат постепенно да достигнат средноевропейското ниво. Да се назначават млади хора на мястото на пенсионираните научни сътрудници. Да се създадат условия за връщането на български учени, работещи в чужбина. Във време на криза трябва да се пести от военни разходи и администрация, не от образование и наука.

Ние съзнаваме, че при разпределението на средствата за наука и образование главният проблем е "как да се отсее плявата от зърното". Настояваме да се извърши международна атестация на университетите в България. Да се финансират приоритетно катедри, факултети, университети, водещи както в научните изследвания, така и по качеството на учебната работа. Да се вземат предвид заключенията и препоръките на международната атестация на БАН от 2009 г.

Ние настояваме при разработването на национални стратегии и закони, свързани с развитието на образованието и науката, да се използват знанията и опитът на научната общност у нас и в чужбина.

Вече подписали (в произволен ред):

Александър Младенов,     Петьо Гергов,     Galin Tihanov,     Стоян И. Златев,     Alexandra Malinova PhD,     Христо Христов Баларев,     Др. Филка Ненова,     Стела Минковска,     Нася Кралевска-Оуенс,     Александра Стефанова Камушева,     Панайот Костов Петров,     Иво Хр. Атанасов,     Борис Дешев,     Енчо Демиров,     Kostadinka Bizheva,     Кирил Мишев,     Мартина Йорданова,     Петя Виолинова Кръстева,     Татяна Стефанова Хубенова,     Dimitar ANGELOV,     Цветанка Сендова,     Миглена Димитрова,     Юрий Павлов,     Стилияна Перева,     Ивелина Захариева,     Станислав Панделов,     Nadezhda Tsoneva Larionova,     Николай Юхновски Dr. Sc. Nat,     Венцислав Янчев,     Калина Захова,     Веселин Георгиев,     Мария Стаменова,     Йордан Куртев,     Aнтон Иванов,     Зоя Барболова,     Иван Вълчанов,     Драгомир Кръстев,     Dimitar Manolov, Dr. biol. hum.,     Павлин Митев,     Dr. Latchezar S. Trifonov,     Нели Бундалеска,     Валентин Ванков Илиев,     Maya Neytcheva,     Йордан Н. Найденов,     Христо Сендов,     Иван Димовски,     Денчо Гугутков,     Михаил И. Митов,     Andrey Todorov,     Цонка Минева,     Костадин Коручев,     Д-р Бойка Соколова,     Dr. Krastimir Popov,     Младен Йовчев,     Диляна Начева,     Доц. д-р Крум Семков,     Daniela Deneva,     Ели Зайова,     Юлия Ангелова,     Мария Миланова,     Иван Добриянов,     Иван Александров Держански,     Мариян Цолов,     Владимир Георгиев,     Christo,     Драгомир Нешев,     Иван Чипчаков,     Angel Gentchev,     Kalina Draganova,     инж. Даниела Младенова,     Пламен Стаменов,     Бойка Маркова,     Ализа Цветков,     Diana Mihailova,     Георги Красимиров Кузманов,     Стоян Р. Мишев,     Nigar SEN,     Geo Grantcharov,     Ирина Найденова,     Aleksandar Ivanov,     A/Professor Spiridon Penev,     D-r Ing. Maria Gabrowska-Arz,     Цветомир Цачев,     Константин Томанов,     Богдан Димитров,     Дарина Дичева,     Miroslava Rossenova Atanassova,     Владимир Митев,     Лазар Стайков,     Жана Харизанова,     Михаил Минчев,     Михаил Недялков,     Boris Monahov,     Ясен Станев,     Любомир Гаврилов,     Валентин и Маргарита Митеви,     инж. д-р Иван Глушков,     Нина Цонкова,     Пламен Ангелов,     Десислава Никова,     Николай Кърков,     Gergana ZLateva,     д-р Боряна Русева,     Konstantin Kalaydzhiev,     Елена Гинина,     Tsetsa Tsvetkova,     Страшимир Димитров,     Йосиф Бенйозеф,     Борислав Йорданов,     Luchezar Stoyanov,     Daniella Zheleva,     Emil Alexov,     Dora Kaloyanova,     Георги Николов Бошнаков,     Ivan Iordanov,     Sonja Selenska-Pobell,     Орлин Велев,     Михаил Стоянов Михалев,     Георги Михайлов, Ph.D.,     Алексей Василев,     стн.н.с. Стефка Бонева,     Лилия Манева-Радичева,     Георги Томанов,     Ингеборг Братоева,     Невена Иванова,     Веселин Г. Филев,     Nevena,     Bojko Bakalov,     Svetlozar Velizarov,     Величко Манахилов,     Svetla Slavova,     Цветалина Ставрева,     Наталия В. Гилтяй,     Ваня Иванова,     Никола Стоилов,     Иван Рамаданов,     Kostadin Ivanov,     Росен Янков,     Др. Здравко П. Василев,     Георги Попож,     Ралица Георгиева,     Панайотис Критидис,     Боряна Димитрова Петрова,     Веселин Дончев,     Кирил Тодоров Кирязов,     Obis D. Castaño,     Живко Христов,     Нели Атанасова,     Искра Панова,     Людмил Митев,     Мирослав Шалтев,     Огнян Николов,     Anita Penkova,     Ботьо Лалев Бетев,     Орхан Хатибов Попов,     Филип Димитров,     инж. Живко Илиев,     Yana Maneva,     Димитър А. Панайотов,     Бисерка Петкова Каменова,     Petia Petrova,     доц. д-р Милен Георгиев,     Славка Стоянова Чолакова,     Диан К. Палагачев,     Plamen Dobrev,     Цветана Лазарова,     Венелин Ангелов,     Мария Стайкова,     Plamen Atanassov,     Чавдар Славов,     Цветанка Бояджиева,     Stamen Dolaptchiev,     Elissaveta Petrova,     Мирослав Йотов,     Prof. Valeri T. Stefanov (Dr Habil),     Anton Andonov,     Евгений Смирнов,     Орлин Велев,     Йоана Войнова,     Hristo Sapoundjiev,     Христо Венков,     Sviatoslav Braynov,     Zornitsa Zaharieva,     Христо Ботев Хубавий,     Milen Kostov,     Ерих Попиц,     Antonina Aydanian,     Боян Попов,     Сребрена Атанасова,     Мирослав Недялков,     Ина Сотирова,     Тихомир Тенев,     Миглена Горанова,     Никола Петров,     Асен Киров,     Силвия Петрова,     Мирослав Пенчев Иванов,     Plamen Georgiev,     Стефка Чанкова,     Georgi Georgiev,     Людмил Петков,     Албена Драйчева,     Калоян Койнов,     Керопе Бартев Чакърян,     Стойно Стойнов,     Станислав Тодоров,     Георги Алтънков,     Христо Христов,     Stiliyan Kalitzin, PhD,     Татяна Стефанова,     Галина Тодорова,     Lida Teneva,     Тодор Грамчев,     Красимира Макавеева,     Димитър Циганчев,     Боян Петков,     Dimiter N petsev,     Петко Чернев,     Никола Чаракчиев,     Йордан Толев,     Албена Власева,     Максим Иванов Тодоров,     Радик Градинарски,     Elka Korutcheva,     Vassil Boiadjiev, PhD, Assistant Professor,     Огнян Икономов,     Камен Асенов Козарев,     Димчо Бъчваров,     Евелина Славчева,     Mila Manolova,     Александър Митов,     ILIA PALIKARSKY,     Ганка Динева,     Росица Йорданова,     Людмил Михайлов,     Златан Цветанов,     Д-р Винфрид А. Митаров,     Darinka Asenova,     Проф. д-р. Михаил Давидов, член на Немската академия на науките Леополдина; член кор на БАН,     Ваньо Пейчев,     Konstantin Karaghiosoff,     Елена Стефанова Калпакчиева,     Милен Шишков, Ph.D.,     Силвия Александрова Александрова,     Pavel Ivanov, Ph.D.,     Ивайло Михайлов,     Dr. Violeta Tsolova,     Ваня Хинковска-Галчева,     Ирина Тодорова,     Стефан Видев,     Георги Маринов,     Aleksandre Kandilarov,     Георги Георгиев,     George Tzolovsky,     Майя Пъпанова,     Атанас Гочев,     Stefan Dimitrov,     Трифон И. Мисов,     Боряна Димитрова Михайлова,     Иван Радев,     Димитър Автански,     Петър Димитров,     Константин К. Чипев,     Здравка Лазарова,     Мария Любенова,     Vladimir Kostov,     Янко Саров,     Асен Велчев,     Андрей Блажев,     Момчил Давидков,     Velko Tzolov, Ph.D., MBA,     ЮЛИАН МЕДОВ,     Николинка Анчева,     Недялка Чанкова-Бънзарова,     Здравко Кочовски,     Албена Цветкова,     Йорданка Величкова,     Владимир Владимиров,     Стефан Попов,     Iavora Daraktchieva,     Евгени Енчев,     Маг. Петя Димитрова,     Dr. Miroslava Tsolova,     Maria Dolaptchieva,     Филип Петров Петров,     Иван Н. Костадинов,     Магдалена Иванова,     доц. Люцкан Люцканов,     Marchela Pandelova,     Венко Бешков,     Диана Тонова,     Татяна Венкова-Цанова,     Елизабет Цанова,     Vasil Georgiev MD, PhD, DSc, Professor,     Светомир Б. Цоков,     Владимир Димитров,     Ivan Todorov,     Димитър Бориславов Кънев,     Д-р Светлана Нейчева,     Маргарита Крумова,     Svetoslav Dimov,     hmkkwkcj,     Максим Боянов,     Златко Койнов,     Виолета Ранева,     Др. Венцислав К. Вълев,     Todor Stanev,     Георги Терзийски,     Петър Димитров Петров,     Тодор Ангелов,     Tania Christova,     Юлия Велковска,     Румяна Йорданова,     Ivelina Metcheva, Ph.D., MBA,     Николай Цветков,     Малина Маркова,     lcskncyhkt,     Галина Димитрова Колева,     Вяра Тимчева,     Николай Танковски,     Петър Ванков,     Dr. Boris Galunsky,     Васил Кънев,     Илина Василева Илиева,     Екатерина Стефанова,     Николай Желев,     Екатерина Дечкова Дечева-Атанасова,     Maya Kiskinova,     Рада Кирилова,     Boriana Zaharieva,     Георги Тороманов,     doc. Mgr. Ивайло Живков Ph.D.,     Kирил Дачев,     Цветалин Симеонов Василев,     Петя Йонова,     Krasimir Dimitrov,     Ирена Маркова,     Христо Милков Димитров,     Спасимир Балев,     Атанас Раденски,     Тоня Витова,     Радка Владкова,     Христо Венков,     Таня Иванова,     Кристина Хворева,     Невена Росенова Димитрова,     Петър Карадаков,     Петър Денчев,     Димитър Василев,     Марина Добрева,     Александър Г. Георгиев,     Калина Росенова Атанасова,     Лъчезар Костов Карагьозов,     Мариана Николова-Каракашян,     София Рълева,     Николай Тодоров,     Боряна Димитрова,     Asen Asenov,     Нели Николаева Олова,     Велина Бъчварова,     Milen Yakimov,     Plamen Iliev,     Сотир Червенков,     Lucien Veleva, Prof.Dr.,     Georgi Vodev,     Камен Банчев,     Николай Додов,     Dr Ralitza Valtcheva-Sarker,     Haтaлия Иванова,     Bernd Spangenberg,     Азнив Каспарян,     Георги Райков,     Dr. Plamen Krastev,     Румен Томов,     Таня Стоянова,     Мария Чардаклиева,     Тодор Милев,     Стефан Плачков,     Иван Костов,     Stefan T. Tafrov,     Илия Радулов,     Pavel Bochev,     Румен Гущерски,     Юлия Христова,     Георги Попов,     Elena Marinova,     Калин Наров,     Serguey Petkov,     Svilen Kostov,     Димитър Грънчаров,     Живко В. Стоянов,     Борислав Иванов,     Elena Kostova,     Никола Недев,     Stefan Tzanev,     Юлия Романова,     Victoria Petkova,     Nickolay Trendafilov,     Петър Тодоров,     Доц. д-р Милена Георгиева,     Изабела Найденова,     Мариана Атанасова,     Гален Сотков,     доц. д-р Мария Георгиева,     Евгений Ю. Донев,     Мартин Вачовски,     Йоанна Атанасова Макавеева,     Ekaterina Michonova-Alexova, PhD,     Tatiana Gilstrap,     Prof. Dr. Vladimir Veliov,     София Ангелова,     Любомира Тошева,     Георги Симеонов,     Мария Бакърджиева,     Павлина Симеонова,     Петър Събев Върбанов,     Илия Катърджиев,     Адриан Милев, PHD,     Петър Александров Иванов,     Евгени Пенев,     Darrance,     инж. Васил Бъчваров,     Антония Кухтина,     Николаи Славов,     Георги Янев,     Nadya Velikova,     Светлана Топалова,     Елица Иванова,     Мирослав Михайлов,     Петър Христов,     Кръстинка Иванова,     Йорданка Бибина,     Юлиан Стоев,     Веселин Петков,     Evgeniya Garbolevsky,     Нина Цонкова,     Василий Голцев,     Лидия Димова,     qatqbgcaq,     Olga Ormandjieva,     Светлана Николова,     Svetlana Mintova,     Искрен Георгиев,     Боян Александров,     Alexander G. Ivanov,     д-р Детелин Стефанов,     Веселина Василева,     Теодора Иванова Вукова,     Павел Вапцаров,     Юлита Василева,     Йорданка Иванова,     Красимира Хаджииванова,     Иван Кожухаров,     Марио Иванов,     Стефан Пиперов,     Мирослав Николов,     Анна Георгиева,     Dimitre Stefanov,     Десислава,     Вяра Желязкова,     Velin Spassov,     Елвира Николова,     Кристина Сендова,     Станимира Терзиева,     Др. Стоян В. Стоев, Ph.D.,     Grisha pirianov,     Ognyan Oreshkov,     Томи Хорозов,     Надежда Ангелова Ангелова,     Борка Тодорова Паракозова,     Александър Мишев,     Проф. д-р Ганчо Ганчев,     Бойко Стоянов Златев,     Калина Каменова,     Ботьо Бетев,     Peter Ianakiev, PhD,     Сотир Захариев,     Maria Avramova,     Валентина Тодорова,     Яна Евстатиева, PhD,     Милена Иванова,     Bistra Nankova,     Живко Асенов Велков,     Любомира Владимирова Чакалова,     Милена Добрева,     Александър Зарков,     Валентин Манолов,     Мария Шиякова,     Stefanka Chukova,     Весела Тодорова Кацарова,     Др. Борислав Найденов,     Николай Бобев,     Генчо Банев,     Peka Christova,     Христо Ж Христов,     Катя Пенева Милева-Койчева,     Калоян Минев Пенев,     Владимир К. Каишев, Професор,     Papken Hovsepian,     Светозара Петрова,     Джеки Бенадов,     Христо Иглев,     Милена Мишева,     Grigor Grigorov,     Ivanka Nikolova,     Маруся Бъчварова,     Валентина Семкова,     Калин Дудов,     Нели Петкова,     Maya Yankova,     Ирина Настева,     Валентин И. Вълев,     Bepa Maринова,     Васил Скумриев,     Mihail Iordanov, Ph.D.,     Виолета Ранева,     Андрей Милчев,     Васил Великов,     Славяна Генинска,     Людмил Рачев,     Владимир Арсов,     uuwmurp,     Dinka Vladimirova Rees,     Stefan Nonchev,     Стефан Платиканов,     Антон Антонов,     Апостол Апостолов,     Борислав Белчев,     Красимира Петрова,     Емилия Славова,     Георги Колев,     Петя Вълчева,     Ивайло Стоименов,     Калина Росенова Атанасова,     Vladimir Guentchev,     Лиляна лазарова Митова,     Ивелин Кулев,     Svetlana Boycheva,     Васил Михайлов Милков,     Юлиана Горанова,     Недялка Стоилова,     Galya Vassileva,     Петър Ламбрев,     Dragomir Tsonev,     Valentina Yomtov,     Здравко Марков,     zkdromb,     Владислав Гергинов,     Росина Стефанова, PhD,     Иван Петров,     Милко Илиев,     Василий Бавро,     Златка Георгиева Стайкова,     Недко Дребов,     Димитрина С. Димитрова,     доц. д-р Николай Златов,     Marianna Shepherd,     Красимира Минева,     Атанас Иванов Величков,     Чавдар Георгиев,     Илия В. Иванов,     Николай Йорданов,     Петър Кормушев,     Станимир Мечев,     Александър Кулев,     Иван Гочев,     Йорданка Илиева,     Янита Тарабанова,     валя русанова,     Кирил Христов,     Светла Цветкова,     Тодор Цанков,     Олег Георгиев,     Богдана Добрева Танева-Мендева,     Ралица Стойнева,     Васил Величков Попвасилев,     Тони Пантев,     Вестислав Апостолов,     Емил Пройнов,     Петър Бакалов,     Антоанета Попова,     Елица Кьосева,     Десислава Тодорова,     Иван Христов Данчев,     Nina Nikolova,     Татяна В. Станкова,     Кристиян Янков,     Дора Овчарова,     Svetlozar Rachev,     Цветомир Николов,     Мария Ангелова,     Кирил Попов,     Аркадиуш Борис Жабовски,     Дарина Манова,     Ivan Vitev,     Marin Dimitrov,     Димитър Пачов,     Александър Милев,     Elka Georgieva,     Камелия Димитрова,     Антон Димитров, PhD,     Лъчезар Аврамов,     Бойка Маринова Анчева,     Людмил Славчев Григоров,     Цено Галчев,     Биляна Димитрова,     Проф. Емери Сокачев,     Константин Волев,     Ivan Gekoff,     Konstantin Georgiev Kostov,     Петко Иванов,     Atanas Stefanov,     Свилен Станимиров,     Зоя Галчева-Гаргова ,     Valentina Ivanova,     Gergana Deevska,     Plamen Ch. Ivanov,     Stoyan Sargoytchev,     Irina Mountian,     Мария Енева,     Васил Спасов,     Mihail Todinov,     Момчил Велковски,