ОТВОРЕНО ПИСМО

OT БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ В ЧУЖБИНА

до Народното събрание и Правителството на България


Уважаеми дами и господа,

С огромна тревога ние, българските учени, работещи в чужбина, следим съдбата на огнищата на българската наука и oбразование – Българска академия на науките и Софийски университет «Св. Климент Охридски».

За нас, живеещи и работещи в страни, където образованието и науката са сред основните обществени приоритети, e необяснимо незачитането, неразбирането и недооценката на стратегическото място на науката в живота на българското общество, проявявано години наред от управляващите. При присъединяването на страната към ЕС не беше предвиден нито цент за научни изследвания от европейските фондове - уникален прецедент за всички новоприети страни. Относителният дял на средствата за наука в държавния бюджет с годините непрекъснато намаляваше. Стигна се дотам учените сами да финансират с оскъдните си заплати част от разходите за осъществяване на научната си дейност.

В резултат от тази безотговорна политика научната общност в България беше значително обезкървена. Стотици авторитетни учени и млади хора, желаещи да се занимават с научни изследвания, напуснаха страната. Днес относителният брой на учените у нас e 2 - 3 пъти по-малък в сравнение със средния за ЕС.

Колегите ни, останали в страната въпреки мизерните условия, все още успяват, както показа и неотдавнашната авторитетна европейска атестация на БАН, да бъдат на добро, а някои и на отлично научно ниво, канени са и успешно се представят на международни конференции, участват в международни сътрудничества. Но поради липса на всякаква перспектива в страната няма млaди хора, на които утвърдените учени да предадат знанията си. Признати в чужбина научни школи, градени с години, от някои от които сме излезли и ние, невъзвратимо се погубват, връщайки научното равнище на страната с десетилетия назад.

Докато в повечето страни на ЕС средствата за наука и образование бяха относително увеличени, у нас през 2010 г. тези средства бяха драстично орязани, без да се отчетат съществуващите диспропорции. Заплатите в БАН, които и така са под средните за страната, са намалени с 20-40%. Замразено е финансирането от Фонда за научни изследвания, блокирани са и част от собствените приходи на СУ и БАН по други, включително международни проекти. Това катастрофално финансово състояние е затвърдено и в проекто-бюджетa за 2011 г.


Ние, работещите в чужбина български учени, сме дълбоко обезпокоени от недалновидните действия на някои наши министри, които могат да бъдат катастрофални за бъдещето на българската нация.

Ние настояваме средствата за наука и образование приоритетно да се увеличават, за да могат постепенно да достигнат средноевропейското ниво. Да се назначават млади хора на мястото на пенсионираните научни сътрудници. Да се създадат условия за връщането на български учени, работещи в чужбина. Във време на криза трябва да се пести от военни разходи и администрация, не от образование и наука.

Ние съзнаваме, че при разпределението на средствата за наука и образование главният проблем е "как да се отсее плявата от зърното". Настояваме да се извърши международна атестация на университетите в България. Да се финансират приоритетно катедри, факултети, университети, водещи както в научните изследвания, така и по качеството на учебната работа. Да се вземат предвид заключенията и препоръките на международната атестация на БАН от 2009 г.

Ние настояваме при разработването на национални стратегии и закони, свързани с развитието на образованието и науката, да се използват знанията и опитът на научната общност у нас и в чужбина.

Вече подписали (в произволен ред):

Илия В. Иванов,     Ясен Станев,     Иван Гочев,     Боряна Димитрова,     Андрей Блажев,     Антон Димитров, PhD,     Йосиф Бенйозеф,     Петър Тодоров,     Ирина Настева,     Рада Кирилова,     Иван Петров,     Д-р Винфрид А. Митаров,     Димчо Бъчваров,     Спасимир Балев,     Marianna Shepherd,     Grigor Grigorov,     D-r Ing. Maria Gabrowska-Arz,     Георги Алтънков,     Georgi Vodev,     Elena Marinova,     Димитър Василев,     Людмил Михайлов,     Маг. Петя Димитрова,     Тоня Витова,     Николай Бобев,     Dr. Latchezar S. Trifonov,     Георги Янев,     Александър Митов,     валя русанова,     Азнив Каспарян,     Ivan Vitev,     д-р Детелин Стефанов,     Milen Yakimov,     Йордан Толев,     София Рълева,     doc. Mgr. Ивайло Живков Ph.D.,     Дора Овчарова,     lcskncyhkt,     Константин Волев,     Петьо Гергов,     Dimitre Stefanov,     Grisha pirianov,     Никола Стоилов,     Zornitsa Zaharieva,     Dr Ralitza Valtcheva-Sarker,     Васил Скумриев,     Юлиан Стоев,     Ivanka Nikolova,     Dimitar ANGELOV,     Илия Радулов,     Geo Grantcharov,     Юлия Христова,     Svilen Kostov,     Др. Борислав Найденов,     Prof. Valeri T. Stefanov (Dr Habil),     Здравко Марков,     Dr. Krastimir Popov,     Dimitar Manolov, Dr. biol. hum.,     Живко В. Стоянов,     Панайотис Критидис,     Калин Наров,     Ivan Todorov,     Валентина Тодорова,     Yana Maneva,     Борислав Иванов,     Веселин Г. Филев,     Магдалена Иванова,     Юлиана Горанова,     Веселин Петков,     Орлин Велев,     Милен Шишков, Ph.D.,     Haтaлия Иванова,     Нася Кралевска-Оуенс,     Камен Асенов Козарев,     Боян Петков,     Dr. Plamen Krastev,     Георги Томанов,     Албена Цветкова,     Бисерка Петкова Каменова,     Калина Захова,     д-р Боряна Русева,     Христо Сендов,     Искра Панова,     Лиляна лазарова Митова,     Камелия Димитрова,     Bojko Bakalov,     Боряна Димитрова Михайлова,     Елица Кьосева,     Diana Mihailova,     Георги Терзийски,     Luchezar Stoyanov,     Mihail Todinov,     Юлита Василева,     Веселина Василева,     Филип Петров Петров,     Александър Зарков,     Mila Manolova,     Pavel Ivanov, Ph.D.,     доц. Люцкан Люцканов,     Христо Ботев Хубавий,     Мария Миланова,     Николай Желев,     Милена Мишева,     Иван Чипчаков,     Tatiana Gilstrap,     Ивайло Михайлов,     Невена Иванова,     Екатерина Дечкова Дечева-Атанасова,     Кристина Хворева,     Огнян Николов,     Аркадиуш Борис Жабовски,     Десислава Тодорова,     Мирослав Шалтев,     Sviatoslav Braynov,     Александър Милев,     Георги Симеонов,     Bepa Maринова,     Йоана Войнова,     Албена Власева,     Венцислав Янчев,     Maria Dolaptchieva,     Проф. Емери Сокачев,     Татяна Венкова-Цанова,     Ина Сотирова,     Надежда Ангелова Ангелова,     Георги Райков,     Тодор Грамчев,     Борислав Белчев,     Андрей Милчев,     Bernd Spangenberg,     Tania Christova,     Petia Petrova,     A/Professor Spiridon Penev,     Иван Христов Данчев,     Mihail Iordanov, Ph.D.,     Максим Иванов Тодоров,     инж. Даниела Младенова,     Огнян Икономов,     Петър Александров Иванов,     Антония Кухтина,     Boris Monahov,     Виолета Ранева,     Венелин Ангелов,     zkdromb,     Maya Kiskinova,     Константин К. Чипев,     Elka Georgieva,     Serguey Petkov,     Кирил Мишев,     Йоанна Атанасова Макавеева,     Darrance,     Нели Атанасова,     Милко Илиев,     Стефан Попов,     Nadya Velikova,     Dragomir Tsonev,     Живко Асенов Велков,     Димитър Автански,     Мариян Цолов,     Стоян Р. Мишев,     Албена Драйчева,     Таня Иванова,     Страшимир Димитров,     Светлана Николова,     Недко Дребов,     uuwmurp,     Stefanka Chukova,     Angel Gentchev,     Росен Янков,     Николай Цветков,     Славка Стоянова Чолакова,     Момчил Велковски,     Георги Красимиров Кузманов,     Петър Бакалов,     Кирил Попов,     Ваня Хинковска-Галчева,     Искрен Георгиев,     Таня Стоянова,     Ивайло Стоименов,     Златко Койнов,     Людмил Митев,     Dimiter N petsev,     Christo,     Plamen Atanassov,     Владимир Владимиров,     Христо Христов,     Владислав Гергинов,     Д-р Бойка Соколова,     Kирил Дачев,     Галина Тодорова,     Емилия Славова,     Момчил Давидков,     Йорданка Бибина,     Никола Петров,     Христо Венков,     Мария Шиякова,     Георги Тороманов,     Prof. Dr. Vladimir Veliov,     Владимир Митев,     Михаил Минчев,     Konstantin Georgiev Kostov,     Бойка Маринова Анчева,     Петя Йонова,     Dr. Miroslava Tsolova,     Томи Хорозов,     Екатерина Стефанова,     Владимир Димитров,     Andrey Todorov,     Красимира Петрова,     Красимира Хаджииванова,     Тодор Ангелов,     Hristo Sapoundjiev,     Филип Димитров,     Valentina Yomtov,     Ганка Динева,     Христо Милков Димитров,     Васил Кънев,     Александър Кулев,     Ботьо Лалев Бетев,     Максим Боянов,     Орлин Велев,     Ивелина Захариева,     Лъчезар Костов Карагьозов,     Vladimir Kostov,     Весела Тодорова Кацарова,     Живко Христов,     Цветанка Бояджиева,     Павлин Митев,     Сребрена Атанасова,     Проф. д-р. Михаил Давидов, член на Немската академия на науките Леополдина; член кор на БАН,     доц. д-р Николай Златов,     Елица Иванова,     Атанас Раденски,     Димитър Грънчаров,     Мария Ангелова,     Елена Стефанова Калпакчиева,     Борислав Йорданов,     Тони Пантев,     Владимир Арсов,     Адриан Милев, PHD,     Георги Николов Бошнаков,     Марио Иванов,     Евелина Славчева,     Васил Михайлов Милков,     Александър Мишев,     Aleksandre Kandilarov,     Свилен Станимиров,     Иван Рамаданов,     Нина Цонкова,     Димитър Бориславов Кънев,     Nevena,     Иван Костов,     Павел Вапцаров,     Ivelina Metcheva, Ph.D., MBA,     Константин Томанов,     Konstantin Kalaydzhiev,     Павлина Симеонова,     Daniela Deneva,     Николай Кърков,     Енчо Демиров,     Никола Недев,     Maya Neytcheva,     Boriana Zaharieva,     Лилия Манева-Радичева,     Obis D. Castaño,     Николай Юхновски Dr. Sc. Nat,     Людмил Петков,     Чавдар Славов,     Svetlozar Rachev,     Дарина Дичева,     Александър Г. Георгиев,     Stoyan Sargoytchev,     Камен Банчев,     Стефан Платиканов,     Силвия Александрова Александрова,     Диана Тонова,     Ерих Попиц,     Стефан Пиперов,     Иван Добриянов,     Сотир Червенков,     Евгений Смирнов,     Иво Хр. Атанасов,     Стойно Стойнов,     Драгомир Кръстев,     Стоян И. Златев,     Vassil Boiadjiev, PhD, Assistant Professor,     Джеки Бенадов,     Румен Гущерски,     Зоя Барболова,     Нели Петкова,     Мариана Атанасова,     Galya Vassileva,     Plamen Ch. Ivanov,     Мария Стайкова,     Цветомир Цачев,     Величко Манахилов,     Alexander G. Ivanov,     Лидия Димова,     Darinka Asenova,     Светозара Петрова,     Lucien Veleva, Prof.Dr.,     Цветомир Николов,     Росина Стефанова, PhD,     Пламен Стаменов,     Евгений Ю. Донев,     Ваня Иванова,     Plamen Georgiev,     Иван Радев,     Vladimir Guentchev,     Peka Christova,     Gergana Deevska,     Dr. Boris Galunsky,     Svetla Slavova,     Михаил И. Митов,     Tsetsa Tsvetkova,     Янко Саров,     Николинка Анчева,     Тодор Милев,     Мариана Николова-Каракашян,     Ivan Gekoff,     Иван Александров Держански,     Дарина Манова,     Михаил Стоянов Михалев,     Velin Spassov,     Татяна Стефанова Хубенова,     Олег Георгиев,     Атанас Иванов Величков,     Мирослав Пенчев Иванов,     Изабела Найденова,     Жана Харизанова,     Асен Киров,     Ели Зайова,     Елена Гинина,     Бойко Стоянов Златев,     Доц. д-р Крум Семков,     Asen Asenov,     Асен Велчев,     Малина Маркова,     Ognyan Oreshkov,     Петър Христов,     Христо Христов Баларев,     Румяна Йорданова,     Людмил Рачев,     Todor Stanev,     Elissaveta Petrova,     Valentina Ivanova,     Елвира Николова,     Радик Градинарски,     Кръстинка Иванова,     Валентина Семкова,     Ирена Маркова,     Николай Додов,     Теодора Иванова Вукова,     Здравко Кочовски,     Aleksandar Ivanov,     Славяна Генинска,     Aнтон Иванов,     Stiliyan Kalitzin, PhD,     Антон Антонов,     Daniella Zheleva,     Валентин и Маргарита Митеви,     Милена Добрева,     Димитър А. Панайотов,     Георги Маринов,     Любомир Гаврилов,     Илина Василева Илиева,     Петър Кормушев,     Александра Стефанова Камушева,     Plamen Iliev,     Нина Цонкова,     Ралица Георгиева,     доц. д-р Мария Георгиева,     инж. Живко Илиев,     Вяра Тимчева,     Красимира Макавеева,     Милена Иванова,     Svetlana Boycheva,     Krasimir Dimitrov,     Iavora Daraktchieva,     Стела Минковска,     Ekaterina Michonova-Alexova, PhD,     Василий Бавро,     Maria Avramova,     Olga Ormandjieva,     Христо Венков,     Тихомир Тенев,     Калоян Минев Пенев,     Цветалина Ставрева,     Stefan Nonchev,     Nadezhda Tsoneva Larionova,     Доц. д-р Милена Георгиева,     Йордан Н. Найденов,     Мирослав Михайлов,     Ингеборг Братоева,     Михаил Недялков,     Людмил Славчев Григоров,     Боряна Димитрова Петрова,     Евгени Пенев,     Панайот Костов Петров,     Stamen Dolaptchiev,     Петър Ламбрев,     Ирина Тодорова,     Любомира Владимирова Чакалова,     Йордан Куртев,     Ализа Цветков,     Гален Сотков,     Ботьо Бетев,     Денчо Гугутков,     Илия Катърджиев,     стн.н.с. Стефка Бонева,     Др. Венцислав К. Вълев,     Боян Александров,     Георги Михайлов, Ph.D.,     Васил Великов,     Мария Стаменова,     Др. Стоян В. Стоев, Ph.D.,     Bistra Nankova,     Plamen Dobrev,     Христо Ж Христов,     Konstantin Karaghiosoff,     Станислав Панделов,     Мария Чардаклиева,     Николаи Славов,     София Ангелова,     Георги Попов,     Зоя Галчева-Гаргова ,     Орхан Хатибов Попов,     Петя Вълчева,     Kostadin Ivanov,     Dr. Violeta Tsolova,     Тодор Цанков,     Николай Танковски,     Петър Димитров Петров,     Мартина Йорданова,     Алексей Василев,     Сотир Захариев,     Борис Дешев,     Nigar SEN,     Калоян Койнов,     Марина Добрева,     Росица Йорданова,     Др. Филка Ненова,     Красимира Минева,     Pavel Bochev,     Невена Росенова Димитрова,     Dora Kaloyanova,     Керопе Бартев Чакърян,     Яна Евстатиева, PhD,     Светомир Б. Цоков,     Катя Пенева Милева-Койчева,     Десислава Никова,     Петър Събев Върбанов,     Юлия Ангелова,     ЮЛИАН МЕДОВ,     Мартин Вачовски,     Иван Н. Костадинов,     Лъчезар Аврамов,     Боян Попов,     Emil Alexov,     Peter Ianakiev, PhD,     Миглена Горанова,     Александър Младенов,     Галина Димитрова Колева,     Йорданка Илиева,     Юлия Романова,     Йорданка Величкова,     Цветалин Симеонов Василев,     Станимира Терзиева,     Кристина Сендова,     Георги Колев,     Д-р Светлана Нейчева,     Мирослав Недялков,     Димитър Пачов,     Богдан Димитров,     Десислава,     Вяра Желязкова,     Драгомир Нешев,     Velko Tzolov, Ph.D., MBA,     Петър Денчев,     Йорданка Иванова,     Пламен Ангелов,     Лазар Стайков,     Диан К. Палагачев,     Недялка Чанкова-Бънзарова,     Никола Чаракчиев,     Georgi Georgiev,     Кристиян Янков,     Трифон И. Мисов,     Валентин Манолов,     Георги Попож,     Петко Иванов,     Lida Teneva,     Стефан Видев,     Петър Димитров,     Недялка Стоилова,     Владимир К. Каишев, Професор,     Светлана Топалова,     Веселин Дончев,     Маруся Бъчварова,     Младен Йовчев,     Борка Тодорова Паракозова,     Нели Бундалеска,     Татяна В. Станкова,     Svetlozar Velizarov,     Петко Чернев,     Kalina Draganova,     Апостол Апостолов,     Златка Георгиева Стайкова,     Петър Ванков,     Калина Росенова Атанасова,     Велина Бъчварова,     Ирина Найденова,     Мария Енева,     Миглена Димитрова,     Станимир Мечев,     Емил Пройнов,     Svetoslav Dimov,     Наталия В. Гилтяй,     Evgeniya Garbolevsky,     Кирил Тодоров Кирязов,     Маргарита Крумова,     Чавдар Георгиев,     Антоанета Попова,     Веселин Георгиев,     Христо Иглев,     Петя Виолинова Кръстева,     Вестислав Апостолов,     Papken Hovsepian,     Николай Йорданов,     Stefan T. Tafrov,     Петър Карадаков,     Валентин И. Вълев,     Elena Kostova,     Stefan Tzanev,     Биляна Димитрова,     Ivan Iordanov,     Marin Dimitrov,     Maya Yankova,     Янита Тарабанова,     Стефка Чанкова,     Кирил Христов,     Marchela Pandelova,     Стилияна Перева,     доц. д-р Милен Георгиев,     Miroslava Rossenova Atanassova,     Бойка Маркова,     Диляна Начева,     Майя Пъпанова,     Радка Владкова,     Светла Цветкова,     Vasil Georgiev MD, PhD, DSc, Professor,     Мария Любенова,     Златан Цветанов,     Любомира Тошева,     Мирослав Йотов,     Силвия Петрова,     Gergana ZLateva,     Galin Tihanov,     Васил Величков Попвасилев,     Елизабет Цанова,     Irina Mountian,     Цветанка Сендова,     George Tzolovsky,     Иван Димовски,     инж. д-р Иван Глушков,     Мирослав Николов,     Николай Тодоров,     qatqbgcaq,     Svetlana Mintova,     Victoria Petkova,     Ивелин Кулев,     Цветана Лазарова,     Станислав Тодоров,     Костадин Коручев,     Нели Николаева Олова,     Генчо Банев,     Калина Росенова Атанасова,     Евгени Енчев,     Anita Penkova,     Виолета Ранева,     Nina Nikolova,     Валентин Ванков Илиев,     Ралица Стойнева,     Ваньо Пейчев,     Юрий Павлов,     Венко Бешков,     Стефан Плачков,     Atanas Stefanov,     Калина Каменова,     Мария Бакърджиева,     инж. Васил Бъчваров,     ILIA PALIKARSKY,     Георги Георгиев,     Здравка Лазарова,     Др. Здравко П. Василев,     Владимир Георгиев,     Dinka Vladimirova Rees,     Проф. д-р Ганчо Ганчев,     Димитър Циганчев,     Атанас Гочев,     Татяна Стефанова,     Anton Andonov,     Румен Томов,     Alexandra Malinova PhD,     Димитрина С. Димитрова,     Юлия Велковска,     Nickolay Trendafilov,     Цонка Минева,     Antonina Aydanian,     Богдана Добрева Танева-Мендева,     Калин Дудов,     Василий Голцев,     Stefan Dimitrov,     Kostadinka Bizheva,     Sonja Selenska-Pobell,     Васил Спасов,     Иван Вълчанов,     Цено Галчев,     Elka Korutcheva,     hmkkwkcj,     Анна Георгиева,     Milen Kostov,     Иван Кожухаров,