ОТВОРЕНО ПИСМО

OT БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ В ЧУЖБИНА

до Народното събрание и Правителството на България


Уважаеми дами и господа,

С огромна тревога ние, българските учени, работещи в чужбина, следим съдбата на огнищата на българската наука и oбразование – Българска академия на науките и Софийски университет «Св. Климент Охридски».

За нас, живеещи и работещи в страни, където образованието и науката са сред основните обществени приоритети, e необяснимо незачитането, неразбирането и недооценката на стратегическото място на науката в живота на българското общество, проявявано години наред от управляващите. При присъединяването на страната към ЕС не беше предвиден нито цент за научни изследвания от европейските фондове - уникален прецедент за всички новоприети страни. Относителният дял на средствата за наука в държавния бюджет с годините непрекъснато намаляваше. Стигна се дотам учените сами да финансират с оскъдните си заплати част от разходите за осъществяване на научната си дейност.

В резултат от тази безотговорна политика научната общност в България беше значително обезкървена. Стотици авторитетни учени и млади хора, желаещи да се занимават с научни изследвания, напуснаха страната. Днес относителният брой на учените у нас e 2 - 3 пъти по-малък в сравнение със средния за ЕС.

Колегите ни, останали в страната въпреки мизерните условия, все още успяват, както показа и неотдавнашната авторитетна европейска атестация на БАН, да бъдат на добро, а някои и на отлично научно ниво, канени са и успешно се представят на международни конференции, участват в международни сътрудничества. Но поради липса на всякаква перспектива в страната няма млaди хора, на които утвърдените учени да предадат знанията си. Признати в чужбина научни школи, градени с години, от някои от които сме излезли и ние, невъзвратимо се погубват, връщайки научното равнище на страната с десетилетия назад.

Докато в повечето страни на ЕС средствата за наука и образование бяха относително увеличени, у нас през 2010 г. тези средства бяха драстично орязани, без да се отчетат съществуващите диспропорции. Заплатите в БАН, които и така са под средните за страната, са намалени с 20-40%. Замразено е финансирането от Фонда за научни изследвания, блокирани са и част от собствените приходи на СУ и БАН по други, включително международни проекти. Това катастрофално финансово състояние е затвърдено и в проекто-бюджетa за 2011 г.


Ние, работещите в чужбина български учени, сме дълбоко обезпокоени от недалновидните действия на някои наши министри, които могат да бъдат катастрофални за бъдещето на българската нация.

Ние настояваме средствата за наука и образование приоритетно да се увеличават, за да могат постепенно да достигнат средноевропейското ниво. Да се назначават млади хора на мястото на пенсионираните научни сътрудници. Да се създадат условия за връщането на български учени, работещи в чужбина. Във време на криза трябва да се пести от военни разходи и администрация, не от образование и наука.

Ние съзнаваме, че при разпределението на средствата за наука и образование главният проблем е "как да се отсее плявата от зърното". Настояваме да се извърши международна атестация на университетите в България. Да се финансират приоритетно катедри, факултети, университети, водещи както в научните изследвания, така и по качеството на учебната работа. Да се вземат предвид заключенията и препоръките на международната атестация на БАН от 2009 г.

Ние настояваме при разработването на национални стратегии и закони, свързани с развитието на образованието и науката, да се използват знанията и опитът на научната общност у нас и в чужбина.

Вече подписали (в произволен ред):

Тодор Ангелов,     Росен Янков,     Светозара Петрова,     Петко Иванов,     Papken Hovsepian,     Венелин Ангелов,     Надежда Ангелова Ангелова,     Людмил Митев,     Христо Венков,     Ботьо Лалев Бетев,     Мария Стаменова,     hmkkwkcj,     Чавдар Георгиев,     Илина Василева Илиева,     Христо Милков Димитров,     Maya Yankova,     Пламен Ангелов,     Николинка Анчева,     Момчил Давидков,     Росица Йорданова,     Ивелина Захариева,     Мартин Вачовски,     Камелия Димитрова,     Светлана Топалова,     Илия В. Иванов,     Елвира Николова,     Борка Тодорова Паракозова,     Мирослав Михайлов,     Вестислав Апостолов,     Стилияна Перева,     Ивайло Михайлов,     Нели Петкова,     Tania Christova,     Петър Карадаков,     Йорданка Илиева,     Нина Цонкова,     Стойно Стойнов,     Владимир К. Каишев, Професор,     Тоня Витова,     Йорданка Бибина,     Миглена Димитрова,     Юлиан Стоев,     Konstantin Kalaydzhiev,     Александър Зарков,     Dimitar ANGELOV,     Боян Александров,     Васил Великов,     Свилен Станимиров,     Angel Gentchev,     Богдан Димитров,     Alexander G. Ivanov,     Венко Бешков,     Илия Радулов,     Изабела Найденова,     Dr. Krastimir Popov,     Недялка Стоилова,     Богдана Добрева Танева-Мендева,     Чавдар Славов,     Д-р Светлана Нейчева,     Ясен Станев,     Боян Попов,     Todor Stanev,     инж. Даниела Младенова,     Христо Сендов,     Валентина Тодорова,     Орлин Велев,     Ирена Маркова,     Юлия Христова,     Калина Захова,     Elena Kostova,     Нася Кралевска-Оуенс,     Евелина Славчева,     Nadezhda Tsoneva Larionova,     Лъчезар Аврамов,     Нели Николаева Олова,     Николай Цветков,     Асен Велчев,     Христо Христов,     Станимира Терзиева,     Яна Евстатиева, PhD,     Антония Кухтина,     Elka Korutcheva,     Haтaлия Иванова,     Galya Vassileva,     Ирина Настева,     Константин Томанов,     Павлин Митев,     Татяна Стефанова Хубенова,     Юлия Ангелова,     Dr. Miroslava Tsolova,     Николай Юхновски Dr. Sc. Nat,     Албена Драйчева,     Десислава Никова,     Marin Dimitrov,     Татяна Венкова-Цанова,     Luchezar Stoyanov,     Петър Тодоров,     Др. Борислав Найденов,     Диляна Начева,     Калина Росенова Атанасова,     Konstantin Georgiev Kostov,     Мирослав Пенчев Иванов,     инж. Живко Илиев,     Румен Гущерски,     Стоян И. Златев,     Димчо Бъчваров,     Станимир Мечев,     Николай Додов,     Мария Чардаклиева,     Emil Alexov,     Албена Цветкова,     Павел Вапцаров,     Dinka Vladimirova Rees,     Силвия Петрова,     Bernd Spangenberg,     Константин К. Чипев,     Ина Сотирова,     Проф. д-р. Михаил Давидов, член на Немската академия на науките Леополдина; член кор на БАН,     Христо Христов Баларев,     Галина Тодорова,     Bepa Maринова,     Йосиф Бенйозеф,     Мирослав Шалтев,     Борис Дешев,     Атанас Иванов Величков,     Антон Димитров, PhD,     Dr Ralitza Valtcheva-Sarker,     Димитър Автански,     Евгений Ю. Донев,     Gergana Deevska,     Красимира Минева,     Ингеборг Братоева,     Елена Стефанова Калпакчиева,     Марио Иванов,     Stefanka Chukova,     Tsetsa Tsvetkova,     Искра Панова,     Цветомир Николов,     Ivelina Metcheva, Ph.D., MBA,     Nina Nikolova,     Милко Илиев,     Никола Чаракчиев,     Цветомир Цачев,     Илия Катърджиев,     Калин Дудов,     Виолета Ранева,     Vladimir Kostov,     Цветалина Ставрева,     Цветалин Симеонов Василев,     Георги Райков,     Christo,     Stamen Dolaptchiev,     Георги Красимиров Кузманов,     Aleksandre Kandilarov,     Милена Добрева,     Александра Стефанова Камушева,     Dr. Violeta Tsolova,     Vassil Boiadjiev, PhD, Assistant Professor,     Георги Колев,     Бойка Маркова,     Жана Харизанова,     Daniela Deneva,     Svetlana Mintova,     Anita Penkova,     Огнян Икономов,     Anton Andonov,     Тони Пантев,     Lida Teneva,     Трифон И. Мисов,     Людмил Рачев,     Мартина Йорданова,     Азнив Каспарян,     Елена Гинина,     Vladimir Guentchev,     Ализа Цветков,     Боряна Димитрова Петрова,     Prof. Dr. Vladimir Veliov,     Zornitsa Zaharieva,     Васил Михайлов Милков,     Мария Любенова,     Ралица Стойнева,     Милена Мишева,     Dimiter N petsev,     Николаи Славов,     Златка Георгиева Стайкова,     Ognyan Oreshkov,     София Рълева,     Иво Хр. Атанасов,     Апостол Апостолов,     Kalina Draganova,     Николай Танковски,     Нели Бундалеска,     Kostadin Ivanov,     Grigor Grigorov,     Ирина Найденова,     Маргарита Крумова,     Десислава Тодорова,     Nadya Velikova,     Красимира Хаджииванова,     Калин Наров,     Obis D. Castaño,     lcskncyhkt,     Калоян Койнов,     Dr. Plamen Krastev,     Красимира Петрова,     Ekaterina Michonova-Alexova, PhD,     Зоя Галчева-Гаргова ,     Ivan Vitev,     Ivan Todorov,     Валентин И. Вълев,     Христо Ж Христов,     Plamen Atanassov,     Иван Гочев,     Александър Г. Георгиев,     Stefan T. Tafrov,     Антоанета Попова,     Лиляна лазарова Митова,     Калоян Минев Пенев,     Владимир Георгиев,     Владимир Димитров,     Емилия Славова,     Борислав Йорданов,     Милен Шишков, Ph.D.,     Панайот Костов Петров,     Силвия Александрова Александрова,     Stefan Nonchev,     Любомир Гаврилов,     Емил Пройнов,     Иван Н. Костадинов,     Sviatoslav Braynov,     Георги Попов,     Невена Росенова Димитрова,     Алексей Василев,     Живко Асенов Велков,     Стефан Попов,     Аркадиуш Борис Жабовски,     Мариян Цолов,     Живко Христов,     Катя Пенева Милева-Койчева,     Милена Иванова,     Петър Денчев,     ILIA PALIKARSKY,     Plamen Ch. Ivanov,     Bistra Nankova,     Darinka Asenova,     Daniella Zheleva,     Дарина Дичева,     Татяна Стефанова,     Serguey Petkov,     Антон Антонов,     Наталия В. Гилтяй,     Момчил Велковски,     Драгомир Кръстев,     Георги Симеонов,     Валентин Манолов,     Таня Стоянова,     Велина Бъчварова,     Невена Иванова,     Milen Kostov,     Др. Филка Ненова,     Nigar SEN,     Андрей Милчев,     Страшимир Димитров,     Olga Ormandjieva,     Таня Иванова,     Stefan Dimitrov,     Стела Минковска,     Георги Терзийски,     Михаил Минчев,     qatqbgcaq,     Венцислав Янчев,     Никола Недев,     Evgeniya Garbolevsky,     Павлина Симеонова,     Диана Тонова,     Петьо Гергов,     Калина Росенова Атанасова,     Stiliyan Kalitzin, PhD,     Dragomir Tsonev,     Vasil Georgiev MD, PhD, DSc, Professor,     Dimitar Manolov, Dr. biol. hum.,     Plamen Dobrev,     д-р Боряна Русева,     Svetlana Boycheva,     Petia Petrova,     Diana Mihailova,     Максим Иванов Тодоров,     Филип Димитров,     Victoria Petkova,     Maria Dolaptchieva,     Кирил Тодоров Кирязов,     инж. Васил Бъчваров,     Йорданка Величкова,     Valentina Yomtov,     Петър Димитров Петров,     Радик Градинарски,     Иван Костов,     Ганка Динева,     Михаил Стоянов Михалев,     Николай Желев,     Владислав Гергинов,     Валентин и Маргарита Митеви,     Майя Пъпанова,     Elena Marinova,     Магдалена Иванова,     Иван Александров Держански,     Йоана Войнова,     Лазар Стайков,     Svetoslav Dimov,     Мариана Атанасова,     Цонка Минева,     Krasimir Dimitrov,     Мария Ангелова,     Кристина Хворева,     Кирил Мишев,     Васил Скумриев,     Marchela Pandelova,     Томи Хорозов,     Maya Neytcheva,     Владимир Митев,     Людмил Славчев Григоров,     Мария Бакърджиева,     Д-р Винфрид А. Митаров,     Grisha pirianov,     Мирослав Недялков,     Йордан Толев,     Svetlozar Velizarov,     Весела Тодорова Кацарова,     Георги Алтънков,     Радка Владкова,     Prof. Valeri T. Stefanov (Dr Habil),     Peter Ianakiev, PhD,     Кирил Христов,     Димитрина С. Димитрова,     Димитър Бориславов Кънев,     стн.н.с. Стефка Бонева,     Георги Георгиев,     Ботьо Бетев,     Живко В. Стоянов,     Маг. Петя Димитрова,     Д-р Бойка Соколова,     Веселин Дончев,     Иван Рамаданов,     Владимир Арсов,     Вяра Тимчева,     Lucien Veleva, Prof.Dr.,     Спасимир Балев,     Христо Ботев Хубавий,     Dr. Boris Galunsky,     Вяра Желязкова,     Николай Йорданов,     Димитър Грънчаров,     Василий Бавро,     Никола Петров,     Светомир Б. Цоков,     zkdromb,     Светлана Николова,     Мария Шиякова,     Dr. Latchezar S. Trifonov,     Иван Кожухаров,     Денчо Гугутков,     Джеки Бенадов,     Огнян Николов,     Иван Добриянов,     Борислав Иванов,     Теодора Иванова Вукова,     Кирил Попов,     Проф. Емери Сокачев,     Станислав Панделов,     Здравка Лазарова,     A/Professor Spiridon Penev,     Валентина Семкова,     Маруся Бъчварова,     Васил Величков Попвасилев,     Валентин Ванков Илиев,     Елизабет Цанова,     Тодор Грамчев,     Олег Георгиев,     Петър Ламбрев,     Панайотис Критидис,     д-р Детелин Стефанов,     Орхан Хатибов Попов,     Борислав Белчев,     Тодор Милев,     Станислав Тодоров,     Димитър Пачов,     Евгени Енчев,     Иван Христов Данчев,     Албена Власева,     Цветанка Сендова,     Любомира Тошева,     Юлия Романова,     Христо Иглев,     Mihail Todinov,     Евгений Смирнов,     Елица Кьосева,     Boriana Zaharieva,     Иван Чипчаков,     Никола Стоилов,     Славка Стоянова Чолакова,     Петър Бакалов,     Gergana ZLateva,     Др. Венцислав К. Вълев,     Konstantin Karaghiosoff,     Nevena,     Александър Милев,     Йоанна Атанасова Макавеева,     Рада Кирилова,     Bojko Bakalov,     Дарина Манова,     Velko Tzolov, Ph.D., MBA,     Юлиана Горанова,     Екатерина Дечкова Дечева-Атанасова,     Atanas Stefanov,     Ралица Георгиева,     Веселин Петков,     Marianna Shepherd,     Екатерина Стефанова,     Николай Бобев,     Stefan Tzanev,     Стефка Чанкова,     Мария Енева,     Георги Маринов,     Боян Петков,     Галина Димитрова Колева,     Boris Monahov,     Румен Томов,     Ivan Iordanov,     Бойка Маринова Анчева,     Иван Радев,     Elka Georgieva,     Valentina Ivanova,     Росина Стефанова, PhD,     Georgi Vodev,     Бисерка Петкова Каменова,     uuwmurp,     Светла Цветкова,     Малина Маркова,     Георги Томанов,     Кристина Сендова,     Мирослав Йотов,     Веселин Г. Филев,     Людмил Михайлов,     Ели Зайова,     Iavora Daraktchieva,     Петър Александров Иванов,     Димитър А. Панайотов,     Maria Avramova,     Мария Стайкова,     Tatiana Gilstrap,     Камен Банчев,     Юлия Велковска,     Петя Вълчева,     Dora Kaloyanova,     Енчо Демиров,     Йордан Куртев,     Димитър Василев,     Maya Kiskinova,     Димитър Циганчев,     Петър Христов,     Nickolay Trendafilov,     доц. д-р Милен Георгиев,     Николай Тодоров,     Гален Сотков,     Румяна Йорданова,     Alexandra Malinova PhD,     Искрен Георгиев,     Иван Петров,     Марина Добрева,     Николай Кърков,     Elissaveta Petrova,     Златко Койнов,     Александър Митов,     Йордан Н. Найденов,     Нели Атанасова,     Михаил И. Митов,     София Ангелова,     Атанас Гочев,     Атанас Раденски,     Зоя Барболова,     ЮЛИАН МЕДОВ,     Plamen Iliev,     Доц. д-р Крум Семков,     валя русанова,     Константин Волев,     Мариана Николова-Каракашян,     Antonina Aydanian,     Костадин Коручев,     Александър Младенов,     Стефан Платиканов,     Кръстинка Иванова,     Васил Спасов,     Керопе Бартев Чакърян,     Веселин Георгиев,     Pavel Ivanov, Ph.D.,     Андрей Блажев,     Камен Асенов Козарев,     Красимира Макавеева,     Сотир Червенков,     Pavel Bochev,     Aleksandar Ivanov,     Калина Каменова,     Христо Венков,     Петър Кормушев,     Milen Yakimov,     doc. Mgr. Ивайло Живков Ph.D.,     Петър Ванков,     Петко Чернев,     Ваня Хинковска-Галчева,     Боряна Димитрова Михайлова,     Лъчезар Костов Карагьозов,     Здравко Кочовски,     Stoyan Sargoytchev,     Стефан Видев,     Десислава,     Др. Стоян В. Стоев, Ph.D.,     Ivanka Nikolova,     Darrance,     Сотир Захариев,     Иван Димовски,     Yana Maneva,     Йорданка Иванова,     Мирослав Николов,     Svilen Kostov,     Максим Боянов,     Петя Йонова,     Веселина Василева,     Янко Саров,     Цветана Лазарова,     Людмил Петков,     Адриан Милев, PHD,     Диан К. Палагачев,     Svetlozar Rachev,     Александър Мишев,     Дора Овчарова,     Aнтон Иванов,     Ivan Gekoff,     Geo Grantcharov,     Лидия Димова,     Доц. д-р Милена Георгиева,     Юрий Павлов,     Svetla Slavova,     Георги Попож,     доц. Люцкан Люцканов,     Стефан Пиперов,     Биляна Димитрова,     Величко Манахилов,     Георги Михайлов, Ph.D.,     доц. д-р Мария Георгиева,     Георги Николов Бошнаков,     Анна Георгиева,     Драгомир Нешев,     Пламен Стаменов,     Georgi Georgiev,     Васил Кънев,     Владимир Владимиров,     Andrey Todorov,     Недялка Чанкова-Бънзарова,     инж. д-р Иван Глушков,     Velin Spassov,     D-r Ing. Maria Gabrowska-Arz,     Mihail Iordanov, Ph.D.,     Елица Иванова,     Miroslava Rossenova Atanassova,     Galin Tihanov,     Цено Галчев,     Петя Виолинова Кръстева,     Виолета Ранева,     Боряна Димитрова,     Славяна Генинска,     Орлин Велев,     Александър Кулев,     Нина Цонкова,     доц. д-р Николай Златов,     Kostadinka Bizheva,     Mila Manolova,     Младен Йовчев,     Филип Петров Петров,     Миглена Горанова,     Петър Димитров,     Мария Миланова,     Михаил Недялков,     Георги Тороманов,     Проф. д-р Ганчо Ганчев,     Евгени Пенев,     Dimitre Stefanov,     Plamen Georgiev,     Бойко Стоянов Златев,     Златан Цветанов,     Ваня Иванова,     George Tzolovsky,     Лилия Манева-Радичева,     Ирина Тодорова,     Недко Дребов,     Др. Здравко П. Василев,     Янита Тарабанова,     Стоян Р. Мишев,     Ивелин Кулев,     Татяна В. Станкова,     Василий Голцев,     Sonja Selenska-Pobell,     Цветанка Бояджиева,     Ерих Попиц,     Здравко Марков,     Сребрена Атанасова,     Тодор Цанков,     Юлита Василева,     Тихомир Тенев,     Ивайло Стоименов,     Hristo Sapoundjiev,     Георги Янев,     Асен Киров,     Peka Christova,     Irina Mountian,     Иван Вълчанов,     Любомира Владимирова Чакалова,     Kирил Дачев,     Ваньо Пейчев,     Кристиян Янков,     Петър Събев Върбанов,     Стефан Плачков,     Генчо Банев,     Asen Asenov,