ОТВОРЕНО ПИСМО

OT БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ В ЧУЖБИНА

до Народното събрание и Правителството на България


Уважаеми дами и господа,

С огромна тревога ние, българските учени, работещи в чужбина, следим съдбата на огнищата на българската наука и oбразование – Българска академия на науките и Софийски университет «Св. Климент Охридски».

За нас, живеещи и работещи в страни, където образованието и науката са сред основните обществени приоритети, e необяснимо незачитането, неразбирането и недооценката на стратегическото място на науката в живота на българското общество, проявявано години наред от управляващите. При присъединяването на страната към ЕС не беше предвиден нито цент за научни изследвания от европейските фондове - уникален прецедент за всички новоприети страни. Относителният дял на средствата за наука в държавния бюджет с годините непрекъснато намаляваше. Стигна се дотам учените сами да финансират с оскъдните си заплати част от разходите за осъществяване на научната си дейност.

В резултат от тази безотговорна политика научната общност в България беше значително обезкървена. Стотици авторитетни учени и млади хора, желаещи да се занимават с научни изследвания, напуснаха страната. Днес относителният брой на учените у нас e 2 - 3 пъти по-малък в сравнение със средния за ЕС.

Колегите ни, останали в страната въпреки мизерните условия, все още успяват, както показа и неотдавнашната авторитетна европейска атестация на БАН, да бъдат на добро, а някои и на отлично научно ниво, канени са и успешно се представят на международни конференции, участват в международни сътрудничества. Но поради липса на всякаква перспектива в страната няма млaди хора, на които утвърдените учени да предадат знанията си. Признати в чужбина научни школи, градени с години, от някои от които сме излезли и ние, невъзвратимо се погубват, връщайки научното равнище на страната с десетилетия назад.

Докато в повечето страни на ЕС средствата за наука и образование бяха относително увеличени, у нас през 2010 г. тези средства бяха драстично орязани, без да се отчетат съществуващите диспропорции. Заплатите в БАН, които и така са под средните за страната, са намалени с 20-40%. Замразено е финансирането от Фонда за научни изследвания, блокирани са и част от собствените приходи на СУ и БАН по други, включително международни проекти. Това катастрофално финансово състояние е затвърдено и в проекто-бюджетa за 2011 г.


Ние, работещите в чужбина български учени, сме дълбоко обезпокоени от недалновидните действия на някои наши министри, които могат да бъдат катастрофални за бъдещето на българската нация.

Ние настояваме средствата за наука и образование приоритетно да се увеличават, за да могат постепенно да достигнат средноевропейското ниво. Да се назначават млади хора на мястото на пенсионираните научни сътрудници. Да се създадат условия за връщането на български учени, работещи в чужбина. Във време на криза трябва да се пести от военни разходи и администрация, не от образование и наука.

Ние съзнаваме, че при разпределението на средствата за наука и образование главният проблем е "как да се отсее плявата от зърното". Настояваме да се извърши международна атестация на университетите в България. Да се финансират приоритетно катедри, факултети, университети, водещи както в научните изследвания, така и по качеството на учебната работа. Да се вземат предвид заключенията и препоръките на международната атестация на БАН от 2009 г.

Ние настояваме при разработването на национални стратегии и закони, свързани с развитието на образованието и науката, да се използват знанията и опитът на научната общност у нас и в чужбина.

Вече подписали (в произволен ред):

Светлана Топалова,     Камелия Димитрова,     Galin Tihanov,     Александър Митов,     Антоанета Попова,     Доц. д-р Крум Семков,     Христо Христов Баларев,     Александър Младенов,     Тихомир Тенев,     Др. Филка Ненова,     Владимир Георгиев,     Станислав Панделов,     Петя Йонова,     Стоян И. Златев,     Георги Михайлов, Ph.D.,     Бойко Стоянов Златев,     Ognyan Oreshkov,     Спасимир Балев,     Пламен Ангелов,     Ваньо Пейчев,     Ирина Настева,     Младен Йовчев,     Павлина Симеонова,     Петър Събев Върбанов,     Невена Росенова Димитрова,     Маг. Петя Димитрова,     Иван Чипчаков,     Майя Пъпанова,     Victoria Petkova,     Момчил Давидков,     Мартин Вачовски,     Диляна Начева,     Мария Любенова,     Мария Шиякова,     Илия Радулов,     Петър Денчев,     Елена Стефанова Калпакчиева,     Dr. Krastimir Popov,     Галина Тодорова,     Лиляна лазарова Митова,     Georgi Vodev,     Анна Георгиева,     Веселин Дончев,     Христо Иглев,     Владимир Митев,     Искра Панова,     Чавдар Славов,     Галина Димитрова Колева,     Янита Тарабанова,     Огнян Икономов,     Петър Ванков,     Olga Ormandjieva,     Никола Стоилов,     Вестислав Апостолов,     Юрий Павлов,     Нели Атанасова,     София Рълева,     Росица Йорданова,     Тони Пантев,     Christo,     Георги Райков,     инж. Васил Бъчваров,     Galya Vassileva,     Dimitar ANGELOV,     Кирил Христов,     Ваня Хинковска-Галчева,     Geo Grantcharov,     Елица Кьосева,     Marianna Shepherd,     Вяра Желязкова,     Станимир Мечев,     Николай Бобев,     Румен Гущерски,     Мария Чардаклиева,     Ерих Попиц,     Христо Венков,     Светозара Петрова,     Mihail Iordanov, Ph.D.,     Камен Банчев,     Калина Захова,     Дора Овчарова,     Христо Венков,     Александър Кулев,     Калоян Койнов,     Петър Карадаков,     Ботьо Лалев Бетев,     Петър Тодоров,     Людмил Михайлов,     Dr. Boris Galunsky,     Nickolay Trendafilov,     Георги Николов Бошнаков,     Yana Maneva,     Alexandra Malinova PhD,     Михаил Стоянов Михалев,     uuwmurp,     Екатерина Стефанова,     Ekaterina Michonova-Alexova, PhD,     Орлин Велев,     Anita Penkova,     Д-р Винфрид А. Митаров,     Петър Александров Иванов,     Камен Асенов Козарев,     D-r Ing. Maria Gabrowska-Arz,     Васил Великов,     Владимир Димитров,     hmkkwkcj,     Тодор Ангелов,     Dora Kaloyanova,     Bernd Spangenberg,     Мариана Николова-Каракашян,     Цветалина Ставрева,     Vassil Boiadjiev, PhD, Assistant Professor,     Георги Попов,     Андрей Блажев,     Златка Георгиева Стайкова,     Йорданка Величкова,     Marin Dimitrov,     Bepa Maринова,     Ралица Стойнева,     Kostadin Ivanov,     Стефка Чанкова,     Татяна Стефанова Хубенова,     Ирена Маркова,     Венцислав Янчев,     Кристина Хворева,     Gergana Deevska,     Нели Петкова,     Ivan Vitev,     София Ангелова,     Aleksandre Kandilarov,     Dr. Plamen Krastev,     Стойно Стойнов,     Красимира Минева,     Иван Димовски,     Цветалин Симеонов Василев,     Бисерка Петкова Каменова,     Svetlozar Velizarov,     Пламен Стаменов,     Милко Илиев,     Plamen Atanassov,     Иван Добриянов,     Златан Цветанов,     Кристина Сендова,     Огнян Николов,     Десислава Никова,     Александър Зарков,     Николай Кърков,     Иван Христов Данчев,     Златко Койнов,     Николай Желев,     Aleksandar Ivanov,     Maria Dolaptchieva,     Недялка Стоилова,     Проф. Емери Сокачев,     Проф. д-р Ганчо Ганчев,     Албена Цветкова,     Мария Стаменова,     Йордан Толев,     Николай Цветков,     Цветомир Цачев,     Anton Andonov,     Sonja Selenska-Pobell,     Konstantin Kalaydzhiev,     Мариян Цолов,     Милен Шишков, Ph.D.,     Виолета Ранева,     Ализа Цветков,     Иван Петров,     Valentina Yomtov,     Dr Ralitza Valtcheva-Sarker,     Людмил Славчев Григоров,     Михаил Минчев,     Serguey Petkov,     стн.н.с. Стефка Бонева,     Сотир Захариев,     Peter Ianakiev, PhD,     Калина Росенова Атанасова,     Гален Сотков,     Христо Милков Димитров,     Тодор Грамчев,     Юлита Василева,     Иван Радев,     Михаил И. Митов,     Йорданка Илиева,     Цветанка Сендова,     Славяна Генинска,     д-р Детелин Стефанов,     Nadezhda Tsoneva Larionova,     доц. д-р Милен Георгиев,     Ивайло Михайлов,     Веселина Василева,     Атанас Гочев,     Здравко Кочовски,     Йосиф Бенйозеф,     Петър Димитров,     Йоанна Атанасова Макавеева,     Мирослав Шалтев,     Milen Yakimov,     Генчо Банев,     Татяна В. Станкова,     Svetlana Mintova,     Георги Терзийски,     Светомир Б. Цоков,     Йордан Н. Найденов,     ЮЛИАН МЕДОВ,     Никола Чаракчиев,     Диана Тонова,     Владимир Владимиров,     lcskncyhkt,     Калин Дудов,     Бойка Маринова Анчева,     Георги Симеонов,     Василий Голцев,     Йорданка Бибина,     Dr. Latchezar S. Trifonov,     Албена Власева,     Веселин Георгиев,     Радик Градинарски,     Elka Korutcheva,     Момчил Велковски,     Мирослав Михайлов,     Георги Попож,     Marchela Pandelova,     Марина Добрева,     Boris Monahov,     Калина Росенова Атанасова,     Таня Иванова,     Тодор Цанков,     Тоня Витова,     инж. д-р Иван Глушков,     Todor Stanev,     Диан К. Палагачев,     Kalina Draganova,     Борислав Иванов,     doc. Mgr. Ивайло Живков Ph.D.,     Елизабет Цанова,     Vladimir Kostov,     Димитър Пачов,     Plamen Iliev,     Тодор Милев,     Grisha pirianov,     Ирина Найденова,     Maria Avramova,     Stefan Nonchev,     Сотир Червенков,     Angel Gentchev,     Др. Венцислав К. Вълев,     Elena Marinova,     Димитър Циганчев,     Daniela Deneva,     Проф. д-р. Михаил Давидов, член на Немската академия на науките Леополдина; член кор на БАН,     Антон Димитров, PhD,     Svetla Slavova,     Velko Tzolov, Ph.D., MBA,     Константин Томанов,     Антон Антонов,     Nina Nikolova,     Prof. Valeri T. Stefanov (Dr Habil),     Владислав Гергинов,     Максим Иванов Тодоров,     Мирослав Пенчев Иванов,     Васил Спасов,     Любомира Тошева,     Георги Маринов,     Ирина Тодорова,     Чавдар Георгиев,     Konstantin Karaghiosoff,     Стефан Попов,     Юлия Христова,     Нина Цонкова,     Невена Иванова,     Алексей Василев,     Maya Yankova,     Орлин Велев,     д-р Боряна Русева,     Георги Янев,     Nevena,     Дарина Манова,     Лидия Димова,     Ботьо Бетев,     Рада Кирилова,     Papken Hovsepian,     Славка Стоянова Чолакова,     Енчо Демиров,     Luchezar Stoyanov,     Иво Хр. Атанасов,     Zornitsa Zaharieva,     Десислава Тодорова,     Венко Бешков,     Илия В. Иванов,     Силвия Александрова Александрова,     Антония Кухтина,     Ясен Станев,     Георги Алтънков,     Ivan Iordanov,     Боряна Димитрова Михайлова,     Нася Кралевска-Оуенс,     Васил Кънев,     Недко Дребов,     Георги Томанов,     Krasimir Dimitrov,     Боян Александров,     Борка Тодорова Паракозова,     Боряна Димитрова,     Маргарита Крумова,     Адриан Милев, PHD,     Михаил Недялков,     Konstantin Georgiev Kostov,     Филип Димитров,     Дарина Дичева,     Obis D. Castaño,     Plamen Georgiev,     Панайот Костов Петров,     доц. д-р Мария Георгиева,     Stefanka Chukova,     Илина Василева Илиева,     Др. Стоян В. Стоев, Ph.D.,     Красимира Петрова,     zkdromb,     Peka Christova,     Наталия В. Гилтяй,     Tatiana Gilstrap,     Велина Бъчварова,     Diana Mihailova,     Борис Дешев,     Борислав Йорданов,     Петър Христов,     Калин Наров,     Таня Стоянова,     Теодора Иванова Вукова,     Иван Вълчанов,     Miroslava Rossenova Atanassova,     Иван Александров Держански,     Красимира Макавеева,     Stoyan Sargoytchev,     Веселин Г. Филев,     Dragomir Tsonev,     Plamen Ch. Ivanov,     Elena Kostova,     Stiliyan Kalitzin, PhD,     Азнив Каспарян,     Mihail Todinov,     Цветомир Николов,     Здравка Лазарова,     Асен Киров,     Георги Колев,     Grigor Grigorov,     George Tzolovsky,     Веселин Петков,     Румяна Йорданова,     Димитър А. Панайотов,     валя русанова,     Боян Петков,     Петя Вълчева,     Владимир К. Каишев, Професор,     Мария Ангелова,     Ivan Gekoff,     Иван Гочев,     Биляна Димитрова,     Мирослав Николов,     Svilen Kostov,     Татяна Стефанова,     Магдалена Иванова,     Кирил Тодоров Кирязов,     Стефан Платиканов,     Д-р Светлана Нейчева,     Боряна Димитрова Петрова,     Юлиан Стоев,     Dimitar Manolov, Dr. biol. hum.,     Олег Георгиев,     Владимир Арсов,     Petia Petrova,     Илия Катърджиев,     qatqbgcaq,     Стела Минковска,     Иван Рамаданов,     Dinka Vladimirova Rees,     Николай Тодоров,     Керопе Бартев Чакърян,     Bistra Nankova,     Никола Петров,     инж. Живко Илиев,     Зоя Галчева-Гаргова ,     Свилен Станимиров,     Светлана Николова,     Людмил Рачев,     Иван Н. Костадинов,     Любомира Владимирова Чакалова,     Румен Томов,     Мария Бакърджиева,     Мария Енева,     Драгомир Нешев,     Стоян Р. Мишев,     Живко В. Стоянов,     Валентина Тодорова,     Stefan T. Tafrov,     Ивелина Захариева,     Миглена Димитрова,     Димитър Грънчаров,     Милена Иванова,     Людмил Петков,     Boriana Zaharieva,     Стефан Пиперов,     Валентина Семкова,     Павел Вапцаров,     Росен Янков,     Васил Скумриев,     Лазар Стайков,     Velin Spassov,     Джеки Бенадов,     Величко Манахилов,     Александър Милев,     Maya Kiskinova,     Николинка Анчева,     Valentina Ivanova,     Plamen Dobrev,     Силвия Петрова,     Haтaлия Иванова,     Боян Попов,     Tania Christova,     Калоян Минев Пенев,     Доц. д-р Милена Георгиева,     Николай Юхновски Dr. Sc. Nat,     Костадин Коручев,     Евгений Смирнов,     Aнтон Иванов,     Elka Georgieva,     Stefan Dimitrov,     инж. Даниела Младенова,     Жана Харизанова,     Кирил Попов,     Antonina Aydanian,     Яна Евстатиева, PhD,     Александър Г. Георгиев,     Др. Борислав Найденов,     Петко Чернев,     Десислава,     Александър Мишев,     Ивайло Стоименов,     Станислав Тодоров,     Др. Здравко П. Василев,     Томи Хорозов,     Живко Христов,     Лъчезар Аврамов,     Богдан Димитров,     Петър Бакалов,     Иван Кожухаров,     Валентин Манолов,     Албена Драйчева,     Димчо Бъчваров,     Milen Kostov,     Петьо Гергов,     Alexander G. Ivanov,     Нели Николаева Олова,     Атанас Раденски,     Надежда Ангелова Ангелова,     Александра Стефанова Камушева,     Dimiter N petsev,     Юлия Романова,     Pavel Bochev,     Мария Миланова,     Юлиана Горанова,     Калина Каменова,     Венелин Ангелов,     Петко Иванов,     Daniella Zheleva,     Людмил Митев,     Богдана Добрева Танева-Мендева,     Андрей Милчев,     Кирил Мишев,     Kирил Дачев,     Христо Ботев Хубавий,     Mila Manolova,     Любомир Гаврилов,     Христо Сендов,     Sviatoslav Braynov,     Георги Георгиев,     Орхан Хатибов Попов,     Evgeniya Garbolevsky,     Лъчезар Костов Карагьозов,     Борислав Белчев,     Маруся Бъчварова,     Елица Иванова,     Стефан Плачков,     Irina Mountian,     Аркадиуш Борис Жабовски,     Elissaveta Petrova,     Драгомир Кръстев,     Кристиян Янков,     Константин Волев,     Петър Ламбрев,     доц. д-р Николай Златов,     Atanas Stefanov,     Христо Христов,     Ингеборг Братоева,     Лилия Манева-Радичева,     Emil Alexov,     Емилия Славова,     Георги Тороманов,     Асен Велчев,     Елвира Николова,     Панайотис Критидис,     Мартина Йорданова,     Bojko Bakalov,     Lucien Veleva, Prof.Dr.,     Prof. Dr. Vladimir Veliov,     Искрен Георгиев,     Росина Стефанова, PhD,     Димитрина С. Димитрова,     Димитър Автански,     Здравко Марков,     Николай Йорданов,     Ivan Todorov,     Станимира Терзиева,     Iavora Daraktchieva,     Никола Недев,     Ваня Иванова,     Stefan Tzanev,     Радка Владкова,     Трифон И. Мисов,     Зоя Барболова,     Цонка Минева,     Цветанка Бояджиева,     Васил Величков Попвасилев,     Петър Кормушев,     Янко Саров,     Gergana ZLateva,     Darinka Asenova,     Валентин и Маргарита Митеви,     Живко Асенов Велков,     Татяна Венкова-Цанова,     Максим Боянов,     Филип Петров Петров,     Svetlozar Rachev,     Мария Стайкова,     Евелина Славчева,     Йорданка Иванова,     Dr. Miroslava Tsolova,     Евгени Енчев,     Виолета Ранева,     Валентин И. Вълев,     Светла Цветкова,     Dimitre Stefanov,     Vasil Georgiev MD, PhD, DSc, Professor,     Василий Бавро,     Милена Мишева,     Lida Teneva,     Svetoslav Dimov,     Цено Галчев,     Страшимир Димитров,     Maya Neytcheva,     Юлия Ангелова,     Денчо Гугутков,     Ралица Георгиева,     Vladimir Guentchev,     Валентин Ванков Илиев,     Евгений Ю. Донев,     Мирослав Недялков,     Ивелин Кулев,     Kostadinka Bizheva,     Andrey Todorov,     Георги Красимиров Кузманов,     Николай Додов,     Христо Ж Христов,     Стефан Видев,     Петър Димитров Петров,     A/Professor Spiridon Penev,     Юлия Велковска,     Йордан Куртев,     Кръстинка Иванова,     Мариана Атанасова,     Николаи Славов,     Катя Пенева Милева-Койчева,     Вяра Тимчева,     Georgi Georgiev,     Димитър Василев,     Павлин Митев,     Димитър Бориславов Кънев,     Екатерина Дечкова Дечева-Атанасова,     Васил Михайлов Милков,     Pavel Ivanov, Ph.D.,     Константин К. Чипев,     Марио Иванов,     Николай Танковски,     ILIA PALIKARSKY,     Hristo Sapoundjiev,     Красимира Хаджииванова,     Евгени Пенев,     Nigar SEN,     Мирослав Йотов,     Д-р Бойка Соколова,     Стилияна Перева,     Миглена Горанова,     Петя Виолинова Кръстева,     Ели Зайова,     Малина Маркова,     Ганка Динева,     Tsetsa Tsvetkova,     Атанас Иванов Величков,     Емил Пройнов,     Йоана Войнова,     Елена Гинина,     Svetlana Boycheva,     Asen Asenov,     Апостол Апостолов,     Иван Костов,     Милена Добрева,     Ivanka Nikolova,     Бойка Маркова,     Сребрена Атанасова,     Dr. Violeta Tsolova,     Ivelina Metcheva, Ph.D., MBA,     Darrance,     Нели Бундалеска,     Весела Тодорова Кацарова,     Ина Сотирова,     Недялка Чанкова-Бънзарова,     Изабела Найденова,     Nadya Velikova,     Цветана Лазарова,     Нина Цонкова,     доц. Люцкан Люцканов,     Stamen Dolaptchiev,