ОТВОРЕНО ПИСМО

OT БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ В ЧУЖБИНА

до Народното събрание и Правителството на България


Уважаеми дами и господа,

С огромна тревога ние, българските учени, работещи в чужбина, следим съдбата на огнищата на българската наука и oбразование – Българска академия на науките и Софийски университет «Св. Климент Охридски».

За нас, живеещи и работещи в страни, където образованието и науката са сред основните обществени приоритети, e необяснимо незачитането, неразбирането и недооценката на стратегическото място на науката в живота на българското общество, проявявано години наред от управляващите. При присъединяването на страната към ЕС не беше предвиден нито цент за научни изследвания от европейските фондове - уникален прецедент за всички новоприети страни. Относителният дял на средствата за наука в държавния бюджет с годините непрекъснато намаляваше. Стигна се дотам учените сами да финансират с оскъдните си заплати част от разходите за осъществяване на научната си дейност.

В резултат от тази безотговорна политика научната общност в България беше значително обезкървена. Стотици авторитетни учени и млади хора, желаещи да се занимават с научни изследвания, напуснаха страната. Днес относителният брой на учените у нас e 2 - 3 пъти по-малък в сравнение със средния за ЕС.

Колегите ни, останали в страната въпреки мизерните условия, все още успяват, както показа и неотдавнашната авторитетна европейска атестация на БАН, да бъдат на добро, а някои и на отлично научно ниво, канени са и успешно се представят на международни конференции, участват в международни сътрудничества. Но поради липса на всякаква перспектива в страната няма млaди хора, на които утвърдените учени да предадат знанията си. Признати в чужбина научни школи, градени с години, от някои от които сме излезли и ние, невъзвратимо се погубват, връщайки научното равнище на страната с десетилетия назад.

Докато в повечето страни на ЕС средствата за наука и образование бяха относително увеличени, у нас през 2010 г. тези средства бяха драстично орязани, без да се отчетат съществуващите диспропорции. Заплатите в БАН, които и така са под средните за страната, са намалени с 20-40%. Замразено е финансирането от Фонда за научни изследвания, блокирани са и част от собствените приходи на СУ и БАН по други, включително международни проекти. Това катастрофално финансово състояние е затвърдено и в проекто-бюджетa за 2011 г.


Ние, работещите в чужбина български учени, сме дълбоко обезпокоени от недалновидните действия на някои наши министри, които могат да бъдат катастрофални за бъдещето на българската нация.

Ние настояваме средствата за наука и образование приоритетно да се увеличават, за да могат постепенно да достигнат средноевропейското ниво. Да се назначават млади хора на мястото на пенсионираните научни сътрудници. Да се създадат условия за връщането на български учени, работещи в чужбина. Във време на криза трябва да се пести от военни разходи и администрация, не от образование и наука.

Ние съзнаваме, че при разпределението на средствата за наука и образование главният проблем е "как да се отсее плявата от зърното". Настояваме да се извърши международна атестация на университетите в България. Да се финансират приоритетно катедри, факултети, университети, водещи както в научните изследвания, така и по качеството на учебната работа. Да се вземат предвид заключенията и препоръките на международната атестация на БАН от 2009 г.

Ние настояваме при разработването на национални стратегии и закони, свързани с развитието на образованието и науката, да се използват знанията и опитът на научната общност у нас и в чужбина.

Вече подписали (в произволен ред):

Йордан Толев,     Албена Цветкова,     Valentina Yomtov,     Здравко Марков,     Здравко Кочовски,     Боряна Димитрова Михайлова,     Аркадиуш Борис Жабовски,     Юлита Василева,     Ирина Настева,     доц. Люцкан Люцканов,     Стоян Р. Мишев,     Джеки Бенадов,     Момчил Давидков,     Dr. Latchezar S. Trifonov,     Богдана Добрева Танева-Мендева,     Peter Ianakiev, PhD,     Диляна Начева,     Иван Рамаданов,     Людмил Митев,     Maria Avramova,     Кирил Христов,     Борислав Иванов,     Стефка Чанкова,     Dr. Miroslava Tsolova,     Камен Банчев,     Ваня Иванова,     Иван Христов Данчев,     Никола Петров,     Людмил Михайлов,     Евелина Славчева,     Bernd Spangenberg,     Росина Стефанова, PhD,     Марио Иванов,     Петър Събев Върбанов,     Кирил Мишев,     Петър Кормушев,     Людмил Рачев,     Филип Петров Петров,     Атанас Иванов Величков,     Светла Цветкова,     Нели Петкова,     Костадин Коручев,     Valentina Ivanova,     Кирил Попов,     Йордан Н. Найденов,     Веселин Петков,     Константин Волев,     Александър Г. Георгиев,     Мария Миланова,     Боряна Димитрова,     Христо Сендов,     Кирил Тодоров Кирязов,     Елизабет Цанова,     Kostadinka Bizheva,     Албена Драйчева,     Калин Дудов,     Николай Йорданов,     Рада Кирилова,     Панайотис Критидис,     Веселин Г. Филев,     Анна Георгиева,     Огнян Икономов,     Венелин Ангелов,     uuwmurp,     Тодор Ангелов,     Мирослав Николов,     Георги Красимиров Кузманов,     Проф. Емери Сокачев,     Konstantin Karaghiosoff,     Ирена Маркова,     Елвира Николова,     Цонка Минева,     Доц. д-р Милена Георгиева,     Светомир Б. Цоков,     Тихомир Тенев,     Др. Венцислав К. Вълев,     Диан К. Палагачев,     Elissaveta Petrova,     Антония Кухтина,     Валентина Тодорова,     Васил Спасов,     инж. Живко Илиев,     Zornitsa Zaharieva,     Evgeniya Garbolevsky,     Лидия Димова,     Stoyan Sargoytchev,     Богдан Димитров,     Plamen Iliev,     Павел Вапцаров,     Елена Гинина,     Konstantin Georgiev Kostov,     Stiliyan Kalitzin, PhD,     Кристиян Янков,     Daniella Zheleva,     Максим Боянов,     Nigar SEN,     Lucien Veleva, Prof.Dr.,     Ekaterina Michonova-Alexova, PhD,     Живко Христов,     Ирина Тодорова,     Milen Kostov,     Йорданка Бибина,     Милен Шишков, Ph.D.,     Евгени Пенев,     Velin Spassov,     Лазар Стайков,     доц. д-р Мария Георгиева,     Petia Petrova,     Elka Georgieva,     Таня Иванова,     Dr. Krastimir Popov,     Николай Танковски,     Svetlozar Velizarov,     стн.н.с. Стефка Бонева,     Милена Мишева,     Ивайло Михайлов,     Иван Гочев,     Росица Йорданова,     Иван Александров Держански,     Павлина Симеонова,     Зоя Барболова,     Михаил Стоянов Михалев,     Александър Митов,     Янита Тарабанова,     Мирослав Шалтев,     Lida Teneva,     Радик Градинарски,     Боян Петков,     Др. Филка Ненова,     Людмил Петков,     Ваньо Пейчев,     Svetlozar Rachev,     Ивелина Захариева,     Ализа Цветков,     Ивайло Стоименов,     Румяна Йорданова,     Маруся Бъчварова,     Владимир К. Каишев, Професор,     Енчо Демиров,     Dragomir Tsonev,     Elena Kostova,     Мария Стайкова,     Никола Недев,     Христо Милков Димитров,     Изабела Найденова,     Svilen Kostov,     Мариян Цолов,     Константин К. Чипев,     Plamen Ch. Ivanov,     Александър Кулев,     Никола Стоилов,     Сотир Захариев,     София Ангелова,     Лъчезар Костов Карагьозов,     Papken Hovsepian,     Aнтон Иванов,     Зоя Галчева-Гаргова ,     Славка Стоянова Чолакова,     Svetlana Boycheva,     Невена Иванова,     Пламен Ангелов,     Проф. д-р Ганчо Ганчев,     Драгомир Кръстев,     Катя Пенева Милева-Койчева,     Недялка Стоилова,     Борка Тодорова Паракозова,     Andrey Todorov,     Боян Александров,     Мирослав Пенчев Иванов,     Керопе Бартев Чакърян,     Радка Владкова,     Алексей Василев,     Galya Vassileva,     Петя Вълчева,     Магдалена Иванова,     Стойно Стойнов,     Георги Колев,     Максим Иванов Тодоров,     Татяна В. Станкова,     Светлана Топалова,     Елена Стефанова Калпакчиева,     Др. Борислав Найденов,     Йосиф Бенйозеф,     Христо Ж Христов,     Николай Юхновски Dr. Sc. Nat,     Владимир Митев,     Михаил И. Митов,     Валентин и Маргарита Митеви,     Христо Венков,     ILIA PALIKARSKY,     Галина Димитрова Колева,     Ясен Станев,     Атанас Раденски,     Mihail Todinov,     Yana Maneva,     Драгомир Нешев,     Aleksandre Kandilarov,     Svetoslav Dimov,     Младен Йовчев,     Калоян Койнов,     Петър Христов,     Дора Овчарова,     Таня Стоянова,     Иво Хр. Атанасов,     Александър Младенов,     hmkkwkcj,     Йордан Куртев,     Миглена Димитрова,     Петко Чернев,     Цено Галчев,     Gergana ZLateva,     Galin Tihanov,     Генчо Банев,     Цветанка Сендова,     Денчо Гугутков,     Serguey Petkov,     Василий Голцев,     Яна Евстатиева, PhD,     Дарина Дичева,     Асен Киров,     Илия Катърджиев,     Спасимир Балев,     Николаи Славов,     Иван Кожухаров,     Stefan Dimitrov,     валя русанова,     Димитър А. Панайотов,     Grigor Grigorov,     Димчо Бъчваров,     инж. д-р Иван Глушков,     Димитър Бориславов Кънев,     Pavel Ivanov, Ph.D.,     Валентин И. Вълев,     Иван Радев,     Plamen Dobrev,     Ралица Георгиева,     Mihail Iordanov, Ph.D.,     Юлиан Стоев,     Atanas Stefanov,     Маргарита Крумова,     Румен Гущерски,     Людмил Славчев Григоров,     Иван Н. Костадинов,     Gergana Deevska,     Любомир Гаврилов,     Красимира Макавеева,     Албена Власева,     Сребрена Атанасова,     Вяра Желязкова,     инж. Даниела Младенова,     Олег Георгиев,     Krasimir Dimitrov,     Юрий Павлов,     Димитър Грънчаров,     Bepa Maринова,     Нели Николаева Олова,     Владимир Георгиев,     Боряна Димитрова Петрова,     Nadezhda Tsoneva Larionova,     Георги Томанов,     Христо Христов Баларев,     Darrance,     Надежда Ангелова Ангелова,     Панайот Костов Петров,     Tsetsa Tsvetkova,     Татяна Венкова-Цанова,     Мария Чардаклиева,     Marchela Pandelova,     Светлана Николова,     Юлия Романова,     Нели Бундалеска,     Емилия Славова,     Victoria Petkova,     Милена Иванова,     Георги Алтънков,     Калоян Минев Пенев,     Весела Тодорова Кацарова,     Николай Тодоров,     Dora Kaloyanova,     Тодор Цанков,     Апостол Апостолов,     Антон Димитров, PhD,     Петър Бакалов,     Адриан Милев, PHD,     Евгений Ю. Донев,     Ivan Vitev,     Daniela Deneva,     Васил Великов,     Валентин Манолов,     Станимира Терзиева,     Здравка Лазарова,     Десислава Никова,     Мартина Йорданова,     Юлия Ангелова,     Ognyan Oreshkov,     Петко Иванов,     София Рълева,     Тоня Витова,     д-р Боряна Русева,     Нина Цонкова,     Elka Korutcheva,     Лилия Манева-Радичева,     Svetla Slavova,     Красимира Петрова,     Миглена Горанова,     Антон Антонов,     Ivan Gekoff,     Петя Виолинова Кръстева,     Милко Илиев,     Иван Петров,     Bojko Bakalov,     Лъчезар Аврамов,     Nickolay Trendafilov,     Георги Попов,     Maria Dolaptchieva,     Страшимир Димитров,     Златан Цветанов,     Peka Christova,     Дарина Манова,     Красимира Хаджииванова,     Стела Минковска,     инж. Васил Бъчваров,     Проф. д-р. Михаил Давидов, член на Немската академия на науките Леополдина; член кор на БАН,     Цветомир Цачев,     Стилияна Перева,     Андрей Милчев,     Vladimir Kostov,     Петьо Гергов,     Николай Желев,     Лиляна лазарова Митова,     Никола Чаракчиев,     Vasil Georgiev MD, PhD, DSc, Professor,     Мартин Вачовски,     Цветалин Симеонов Василев,     Константин Томанов,     Георги Тороманов,     Мария Стаменова,     Aleksandar Ivanov,     Илина Василева Илиева,     Галина Тодорова,     Dinka Vladimirova Rees,     Филип Димитров,     Христо Венков,     Майя Пъпанова,     Luchezar Stoyanov,     Петър Александров Иванов,     Вяра Тимчева,     Ганка Динева,     Десислава,     George Tzolovsky,     Светозара Петрова,     Валентин Ванков Илиев,     A/Professor Spiridon Penev,     Vladimir Guentchev,     Михаил Минчев,     Росен Янков,     Др. Здравко П. Василев,     Кристина Хворева,     Milen Yakimov,     Владимир Димитров,     Obis D. Castaño,     Grisha pirianov,     Пламен Стаменов,     Елица Иванова,     Трифон И. Мисов,     Стефан Пиперов,     Наталия В. Гилтяй,     Dimitar Manolov, Dr. biol. hum.,     Ина Сотирова,     Георги Терзийски,     Павлин Митев,     Ерих Попиц,     Ivan Iordanov,     Svetlana Mintova,     Христо Христов,     Камен Асенов Козарев,     Калина Росенова Атанасова,     Георги Николов Бошнаков,     Иван Чипчаков,     Владимир Владимиров,     Tatiana Gilstrap,     qatqbgcaq,     Diana Mihailova,     Велина Бъчварова,     Валентина Семкова,     Николай Додов,     Olga Ormandjieva,     Ваня Хинковска-Галчева,     Величко Манахилов,     Asen Asenov,     Prof. Dr. Vladimir Veliov,     Малина Маркова,     Владислав Гергинов,     Красимира Минева,     Румен Томов,     Бойка Маринова Анчева,     Свилен Станимиров,     Тодор Милев,     Stamen Dolaptchiev,     Stefanka Chukova,     Александър Зарков,     Николай Бобев,     Евгени Енчев,     Азнив Каспарян,     Атанас Гочев,     Петър Тодоров,     Силвия Петрова,     Nadya Velikova,     Iavora Daraktchieva,     Екатерина Дечкова Дечева-Атанасова,     Жана Харизанова,     Alexander G. Ivanov,     Илия Радулов,     Милена Добрева,     D-r Ing. Maria Gabrowska-Arz,     Борислав Йорданов,     Тодор Грамчев,     Irina Mountian,     Николай Кърков,     доц. д-р Николай Златов,     Ели Зайова,     Plamen Georgiev,     Йорданка Илиева,     Ирина Найденова,     Димитър Автански,     Златко Койнов,     Недялка Чанкова-Бънзарова,     Георги Михайлов, Ph.D.,     Dimitar ANGELOV,     Славяна Генинска,     Иван Вълчанов,     Цветомир Николов,     Искрен Георгиев,     Димитър Циганчев,     Петър Ламбрев,     Юлия Христова,     Ингеборг Братоева,     Искра Панова,     Невена Росенова Димитрова,     Димитрина С. Димитрова,     ЮЛИАН МЕДОВ,     Ivelina Metcheva, Ph.D., MBA,     Ивелин Кулев,     Angel Gentchev,     Живко В. Стоянов,     Георги Попож,     Др. Стоян В. Стоев, Ph.D.,     Калина Каменова,     Теодора Иванова Вукова,     Стефан Попов,     Орлин Велев,     Васил Скумриев,     Огнян Николов,     Sonja Selenska-Pobell,     Христо Иглев,     Vassil Boiadjiev, PhD, Assistant Professor,     Диана Тонова,     Доц. д-р Крум Семков,     Чавдар Славов,     Nina Nikolova,     Antonina Aydanian,     Стефан Платиканов,     Д-р Светлана Нейчева,     Станислав Панделов,     Татяна Стефанова,     Евгений Смирнов,     Нели Атанасова,     zkdromb,     Maya Yankova,     Kирил Дачев,     Александър Милев,     Мария Ангелова,     Boris Monahov,     Александра Стефанова Камушева,     Васил Величков Попвасилев,     Виолета Ранева,     Bistra Nankova,     Plamen Atanassov,     Мирослав Недялков,     Ботьо Лалев Бетев,     Георги Георгиев,     Гален Сотков,     Васил Михайлов Милков,     Златка Георгиева Стайкова,     Иван Димовски,     Юлиана Горанова,     Виолета Ранева,     Konstantin Kalaydzhiev,     Тони Пантев,     Д-р Винфрид А. Митаров,     Силвия Александрова Александрова,     Чавдар Георгиев,     Нина Цонкова,     Д-р Бойка Соколова,     Петър Димитров Петров,     Георги Райков,     Калина Захова,     Боян Попов,     Александър Мишев,     Янко Саров,     Иван Добриянов,     Miroslava Rossenova Atanassova,     Maya Kiskinova,     Десислава Тодорова,     Georgi Vodev,     Anton Andonov,     Веселин Георгиев,     Димитър Василев,     Emil Alexov,     Цветанка Бояджиева,     Любомира Тошева,     Станимир Мечев,     Недко Дребов,     Kalina Draganova,     Николинка Анчева,     Бойка Маркова,     Dr Ralitza Valtcheva-Sarker,     Alexandra Malinova PhD,     Асен Велчев,     Момчил Велковски,     Вестислав Апостолов,     Елица Кьосева,     Velko Tzolov, Ph.D., MBA,     Георги Маринов,     Сотир Червенков,     Михаил Недялков,     Kostadin Ivanov,     Йоанна Атанасова Макавеева,     Бойко Стоянов Златев,     Йорданка Иванова,     Петър Карадаков,     Биляна Димитрова,     Камелия Димитрова,     Стоян И. Златев,     Георги Симеонов,     Стефан Плачков,     Мариана Николова-Каракашян,     Ivan Todorov,     Marin Dimitrov,     Емил Пройнов,     Мария Бакърджиева,     Борис Дешев,     Нася Кралевска-Оуенс,     Веселина Василева,     Илия В. Иванов,     Петя Йонова,     Йоана Войнова,     Петър Денчев,     Мария Енева,     Димитър Пачов,     Цветана Лазарова,     Венко Бешков,     Любомира Владимирова Чакалова,     Мирослав Михайлов,     Ботьо Бетев,     Маг. Петя Димитрова,     Darinka Asenova,     Кръстинка Иванова,     Веселин Дончев,     Geo Grantcharov,     Орхан Хатибов Попов,     Мария Любенова,     Орлин Велев,     Калин Наров,     Todor Stanev,     Георги Янев,     Dimiter N petsev,     Станислав Тодоров,     Hristo Sapoundjiev,     Nevena,     Marianna Shepherd,     Dr. Boris Galunsky,     lcskncyhkt,     Владимир Арсов,     Dr. Violeta Tsolova,     Stefan Tzanev,     Василий Бавро,     doc. Mgr. Ивайло Живков Ph.D.,     Юлия Велковска,     Dr. Plamen Krastev,     Haтaлия Иванова,     д-р Детелин Стефанов,     Николай Цветков,     Бисерка Петкова Каменова,     Томи Хорозов,     Anita Penkova,     Андрей Блажев,     Maya Neytcheva,     Мирослав Йотов,     Марина Добрева,     Иван Костов,     Кристина Сендова,     Калина Росенова Атанасова,     Dimitre Stefanov,     Цветалина Ставрева,     доц. д-р Милен Георгиев,     Петър Димитров,     Pavel Bochev,     Мариана Атанасова,     Mila Manolova,     Петър Ванков,     Антоанета Попова,     Sviatoslav Braynov,     Мария Шиякова,     Живко Асенов Велков,     Христо Ботев Хубавий,     Стефан Видев,     Stefan Nonchev,     Georgi Georgiev,     Екатерина Стефанова,     Йорданка Величкова,     Elena Marinova,     Венцислав Янчев,     Christo,     Татяна Стефанова Хубенова,     Stefan T. Tafrov,     Prof. Valeri T. Stefanov (Dr Habil),     Борислав Белчев,     Tania Christova,     Boriana Zaharieva,     Ivanka Nikolova,     Васил Кънев,     Ралица Стойнева,