ОТВОРЕНО ПИСМО

OT БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ В ЧУЖБИНА

до Народното събрание и Правителството на България


Уважаеми дами и господа,

С огромна тревога ние, българските учени, работещи в чужбина, следим съдбата на огнищата на българската наука и oбразование – Българска академия на науките и Софийски университет «Св. Климент Охридски».

За нас, живеещи и работещи в страни, където образованието и науката са сред основните обществени приоритети, e необяснимо незачитането, неразбирането и недооценката на стратегическото място на науката в живота на българското общество, проявявано години наред от управляващите. При присъединяването на страната към ЕС не беше предвиден нито цент за научни изследвания от европейските фондове - уникален прецедент за всички новоприети страни. Относителният дял на средствата за наука в държавния бюджет с годините непрекъснато намаляваше. Стигна се дотам учените сами да финансират с оскъдните си заплати част от разходите за осъществяване на научната си дейност.

В резултат от тази безотговорна политика научната общност в България беше значително обезкървена. Стотици авторитетни учени и млади хора, желаещи да се занимават с научни изследвания, напуснаха страната. Днес относителният брой на учените у нас e 2 - 3 пъти по-малък в сравнение със средния за ЕС.

Колегите ни, останали в страната въпреки мизерните условия, все още успяват, както показа и неотдавнашната авторитетна европейска атестация на БАН, да бъдат на добро, а някои и на отлично научно ниво, канени са и успешно се представят на международни конференции, участват в международни сътрудничества. Но поради липса на всякаква перспектива в страната няма млaди хора, на които утвърдените учени да предадат знанията си. Признати в чужбина научни школи, градени с години, от някои от които сме излезли и ние, невъзвратимо се погубват, връщайки научното равнище на страната с десетилетия назад.

Докато в повечето страни на ЕС средствата за наука и образование бяха относително увеличени, у нас през 2010 г. тези средства бяха драстично орязани, без да се отчетат съществуващите диспропорции. Заплатите в БАН, които и така са под средните за страната, са намалени с 20-40%. Замразено е финансирането от Фонда за научни изследвания, блокирани са и част от собствените приходи на СУ и БАН по други, включително международни проекти. Това катастрофално финансово състояние е затвърдено и в проекто-бюджетa за 2011 г.


Ние, работещите в чужбина български учени, сме дълбоко обезпокоени от недалновидните действия на някои наши министри, които могат да бъдат катастрофални за бъдещето на българската нация.

Ние настояваме средствата за наука и образование приоритетно да се увеличават, за да могат постепенно да достигнат средноевропейското ниво. Да се назначават млади хора на мястото на пенсионираните научни сътрудници. Да се създадат условия за връщането на български учени, работещи в чужбина. Във време на криза трябва да се пести от военни разходи и администрация, не от образование и наука.

Ние съзнаваме, че при разпределението на средствата за наука и образование главният проблем е "как да се отсее плявата от зърното". Настояваме да се извърши международна атестация на университетите в България. Да се финансират приоритетно катедри, факултети, университети, водещи както в научните изследвания, така и по качеството на учебната работа. Да се вземат предвид заключенията и препоръките на международната атестация на БАН от 2009 г.

Ние настояваме при разработването на национални стратегии и закони, свързани с развитието на образованието и науката, да се използват знанията и опитът на научната общност у нас и в чужбина.

Вече подписали (в произволен ред):

Мирослав Пенчев Иванов,     Цветалина Ставрева,     Миглена Горанова,     Васил Кънев,     Джеки Бенадов,     Стела Минковска,     Орлин Велев,     Dimitre Stefanov,     Георги Томанов,     Майя Пъпанова,     Керопе Бартев Чакърян,     Здравко Кочовски,     Йоанна Атанасова Макавеева,     Пламен Стаменов,     Георги Терзийски,     Др. Стоян В. Стоев, Ph.D.,     Константин Волев,     Тодор Ангелов,     Орлин Велев,     Valentina Yomtov,     Ivan Iordanov,     Свилен Станимиров,     Адриан Милев, PHD,     Мария Ангелова,     Иван Рамаданов,     Калина Росенова Атанасова,     Боян Александров,     Мариана Николова-Каракашян,     Златан Цветанов,     Валентин И. Вълев,     Дарина Манова,     Stefan Dimitrov,     Светлана Топалова,     Svetoslav Dimov,     Радик Градинарски,     Филип Петров Петров,     Николай Желев,     Elka Georgieva,     Ботьо Бетев,     Нели Петкова,     Юлиана Горанова,     Nevena,     Ивелин Кулев,     Галина Димитрова Колева,     Диана Тонова,     Мария Миланова,     Азнив Каспарян,     Мариян Цолов,     Боряна Димитрова Михайлова,     Kostadinka Bizheva,     Христо Ж Христов,     Славяна Генинска,     Д-р Винфрид А. Митаров,     Daniella Zheleva,     Валентин и Маргарита Митеви,     Hristo Sapoundjiev,     Dr Ralitza Valtcheva-Sarker,     Десислава Никова,     Живко Христов,     Искра Панова,     Иван Н. Костадинов,     Чавдар Георгиев,     Валентин Ванков Илиев,     Яна Евстатиева, PhD,     Pavel Ivanov, Ph.D.,     Екатерина Стефанова,     Апостол Апостолов,     Нася Кралевска-Оуенс,     Ivan Gekoff,     Димитър Циганчев,     Александър Младенов,     инж. д-р Иван Глушков,     Петър Бакалов,     Катя Пенева Милева-Койчева,     Георги Георгиев,     Борислав Белчев,     Веселина Василева,     A/Professor Spiridon Penev,     Konstantin Karaghiosoff,     Elena Marinova,     Стилияна Перева,     Stamen Dolaptchiev,     Виолета Ранева,     Nadya Velikova,     Petia Petrova,     Елена Стефанова Калпакчиева,     Мария Шиякова,     Милена Иванова,     Христо Венков,     Красимира Петрова,     D-r Ing. Maria Gabrowska-Arz,     Николай Цветков,     Stefanka Chukova,     Алексей Василев,     Васил Спасов,     Dimitar Manolov, Dr. biol. hum.,     Панайот Костов Петров,     Ирина Найденова,     Elka Korutcheva,     Dr. Miroslava Tsolova,     Татяна В. Станкова,     Emil Alexov,     Стефан Плачков,     Антон Антонов,     Plamen Ch. Ivanov,     Obis D. Castaño,     Татяна Венкова-Цанова,     Йорданка Величкова,     Димитър Василев,     Иван Вълчанов,     Елизабет Цанова,     Михаил Минчев,     Атанас Раденски,     Васил Михайлов Милков,     Miroslava Rossenova Atanassova,     Кирил Тодоров Кирязов,     Таня Стоянова,     Красимира Хаджииванова,     Maya Kiskinova,     Анна Георгиева,     Йорданка Иванова,     Кристиян Янков,     Др. Борислав Найденов,     Борислав Иванов,     Илия В. Иванов,     Georgi Georgiev,     Вестислав Апостолов,     Силвия Петрова,     Кръстинка Иванова,     Ингеборг Братоева,     Стойно Стойнов,     Светозара Петрова,     Димитър Бориславов Кънев,     Tania Christova,     Mihail Todinov,     Bistra Nankova,     Ивайло Стоименов,     Stefan Nonchev,     Boris Monahov,     Нина Цонкова,     Мартин Вачовски,     Олег Георгиев,     валя русанова,     Юрий Павлов,     Ели Зайова,     Петър Ламбрев,     Иван Александров Держански,     Grisha pirianov,     Васил Величков Попвасилев,     Лазар Стайков,     Антон Димитров, PhD,     Станислав Панделов,     Haтaлия Иванова,     Асен Киров,     Yana Maneva,     Aнтон Иванов,     Владислав Гергинов,     Маргарита Крумова,     Цветалин Симеонов Василев,     George Tzolovsky,     Иван Петров,     Ирина Настева,     Страшимир Димитров,     Петя Виолинова Кръстева,     Svetlana Mintova,     Plamen Iliev,     Евгени Енчев,     Таня Иванова,     Виолета Ранева,     Daniela Deneva,     Бойка Маринова Анчева,     Сребрена Атанасова,     Ваньо Пейчев,     Dragomir Tsonev,     Иво Хр. Атанасов,     Ивайло Михайлов,     Росица Йорданова,     Генчо Банев,     Антония Кухтина,     Николай Додов,     Стефан Платиканов,     Янко Саров,     Дора Овчарова,     Dr. Latchezar S. Trifonov,     Албена Драйчева,     Галина Тодорова,     Olga Ormandjieva,     Румен Томов,     Андрей Блажев,     Georgi Vodev,     Екатерина Дечкова Дечева-Атанасова,     Stefan T. Tafrov,     Юлия Велковска,     Dimitar ANGELOV,     Илия Катърджиев,     Iavora Daraktchieva,     Мирослав Михайлов,     Anton Andonov,     Vasil Georgiev MD, PhD, DSc, Professor,     Василий Голцев,     Никола Недев,     Биляна Димитрова,     Людмил Петков,     Елица Иванова,     Николай Тодоров,     Боян Петков,     Ekaterina Michonova-Alexova, PhD,     Мария Стаменова,     Йорданка Илиева,     Огнян Икономов,     Grigor Grigorov,     Проф. д-р. Михаил Давидов, член на Немската академия на науките Леополдина; член кор на БАН,     Калина Захова,     Кирил Христов,     Албена Власева,     Цветанка Сендова,     Ирина Тодорова,     Sviatoslav Braynov,     Цветомир Цачев,     Marin Dimitrov,     Svetlozar Velizarov,     Румяна Йорданова,     Надежда Ангелова Ангелова,     Невена Росенова Димитрова,     Николинка Анчева,     Силвия Александрова Александрова,     Александър Г. Георгиев,     ЮЛИАН МЕДОВ,     Калин Дудов,     Венцислав Янчев,     Доц. д-р Милена Георгиева,     Атанас Иванов Величков,     Жана Харизанова,     Nadezhda Tsoneva Larionova,     Петър Александров Иванов,     Antonina Aydanian,     Milen Kostov,     Milen Yakimov,     Калин Наров,     Петър Ванков,     Aleksandar Ivanov,     Миглена Димитрова,     Йордан Н. Найденов,     Илия Радулов,     Петър Тодоров,     Тоня Витова,     Dr. Violeta Tsolova,     Valentina Ivanova,     Nigar SEN,     Ралица Стойнева,     Ваня Хинковска-Галчева,     Йоана Войнова,     Георги Янев,     Ваня Иванова,     Владимир Арсов,     Peter Ianakiev, PhD,     Иван Добриянов,     Цветана Лазарова,     Десислава,     Боян Попов,     Dr. Boris Galunsky,     Darrance,     Гален Сотков,     Сотир Захариев,     Konstantin Georgiev Kostov,     Емилия Славова,     Александра Стефанова Камушева,     Marianna Shepherd,     Петя Йонова,     Трифон И. Мисов,     стн.н.с. Стефка Бонева,     Невена Иванова,     Geo Grantcharov,     Bernd Spangenberg,     ILIA PALIKARSKY,     Андрей Милчев,     Kalina Draganova,     Zornitsa Zaharieva,     Иван Чипчаков,     Ivan Vitev,     Сотир Червенков,     Рада Кирилова,     Юлия Христова,     Любомир Гаврилов,     Петър Карадаков,     Кристина Сендова,     Diana Mihailova,     Петко Иванов,     Боряна Димитрова Петрова,     Ivelina Metcheva, Ph.D., MBA,     Павел Вапцаров,     Зоя Галчева-Гаргова ,     Десислава Тодорова,     Александър Милев,     Калина Каменова,     Константин К. Чипев,     Недялка Стоилова,     Gergana Deevska,     Andrey Todorov,     Юлия Романова,     Елица Кьосева,     Мартина Йорданова,     Angel Gentchev,     Лъчезар Костов Карагьозов,     Георги Райков,     Юлита Василева,     Владимир Владимиров,     Георги Михайлов, Ph.D.,     Elena Kostova,     Stiliyan Kalitzin, PhD,     Mila Manolova,     Maya Neytcheva,     Милена Мишева,     Vassil Boiadjiev, PhD, Assistant Professor,     Станимир Мечев,     Йордан Толев,     Papken Hovsepian,     Asen Asenov,     Цонка Минева,     Dr. Plamen Krastev,     Христо Христов Баларев,     Емил Пройнов,     Иван Радев,     Борка Тодорова Паракозова,     Svetlana Boycheva,     Калина Росенова Атанасова,     Svetla Slavova,     Ognyan Oreshkov,     Недялка Чанкова-Бънзарова,     Мирослав Шалтев,     Николай Кърков,     Маг. Петя Димитрова,     Калоян Койнов,     Томи Хорозов,     Маруся Бъчварова,     Александър Зарков,     Георги Алтънков,     Ганка Динева,     Krasimir Dimitrov,     Проф. д-р Ганчо Ганчев,     Лиляна лазарова Митова,     Златка Георгиева Стайкова,     Цветомир Николов,     Христо Иглев,     Nickolay Trendafilov,     Петър Христов,     Велина Бъчварова,     Ивелина Захариева,     Георги Колев,     Christo,     Нели Бундалеска,     Стоян Р. Мишев,     Георги Красимиров Кузманов,     Нели Атанасова,     uuwmurp,     Юлиан Стоев,     Михаил И. Митов,     Anita Penkova,     Людмил Рачев,     Диляна Начева,     Венко Бешков,     Цветанка Бояджиева,     Ализа Цветков,     Мария Любенова,     Елвира Николова,     Любомира Тошева,     Vladimir Guentchev,     Георги Николов Бошнаков,     Георги Попов,     Prof. Valeri T. Stefanov (Dr Habil),     Мария Чардаклиева,     Ирена Маркова,     Драгомир Кръстев,     Аркадиуш Борис Жабовски,     Доц. д-р Крум Семков,     Bojko Bakalov,     Никола Петров,     Диан К. Палагачев,     Златко Койнов,     Tsetsa Tsvetkova,     Георги Симеонов,     Искрен Георгиев,     Людмил Славчев Григоров,     Христо Венков,     Славка Стоянова Чолакова,     Кристина Хворева,     Валентина Семкова,     Иван Димовски,     Victoria Petkova,     Георги Тороманов,     Maria Dolaptchieva,     Любомира Владимирова Чакалова,     Лидия Димова,     Др. Здравко П. Василев,     Огнян Николов,     Йордан Куртев,     Дарина Дичева,     Васил Скумриев,     Веселин Петков,     Спасимир Балев,     Георги Маринов,     Малина Маркова,     Мирослав Йотов,     Младен Йовчев,     Elissaveta Petrova,     Веселин Дончев,     Alexander G. Ivanov,     Димитрина С. Димитрова,     Evgeniya Garbolevsky,     Peka Christova,     Мариана Атанасова,     Васил Великов,     Милен Шишков, Ph.D.,     Тодор Милев,     Милена Добрева,     Борислав Йорданов,     Йорданка Бибина,     Konstantin Kalaydzhiev,     Ралица Георгиева,     Boriana Zaharieva,     Борис Дешев,     Филип Димитров,     Евелина Славчева,     Pavel Bochev,     Plamen Dobrev,     Николай Йорданов,     Александър Мишев,     Тодор Грамчев,     Светомир Б. Цоков,     Никола Чаракчиев,     Христо Сендов,     Костадин Коручев,     Стефан Пиперов,     Павлин Митев,     Kostadin Ivanov,     Svilen Kostov,     Николай Танковски,     Николай Юхновски Dr. Sc. Nat,     Dimiter N petsev,     Проф. Емери Сокачев,     Христо Милков Димитров,     Теодора Иванова Вукова,     Димитър Автански,     Димчо Бъчваров,     Тони Пантев,     Валентина Тодорова,     Драгомир Нешев,     София Рълева,     Недко Дребов,     Serguey Petkov,     Стефан Попов,     Velko Tzolov, Ph.D., MBA,     Александър Кулев,     Камен Асенов Козарев,     Петър Димитров Петров,     Живко В. Стоянов,     Евгений Ю. Донев,     Lida Teneva,     доц. д-р Милен Георгиев,     Sonja Selenska-Pobell,     Кирил Мишев,     Димитър Пачов,     Панайотис Критидис,     Д-р Бойка Соколова,     Galya Vassileva,     Иван Христов Данчев,     Kирил Дачев,     Николай Бобев,     Todor Stanev,     Вяра Желязкова,     Др. Филка Ненова,     доц. Люцкан Люцканов,     Владимир К. Каишев, Професор,     инж. Даниела Младенова,     Ivanka Nikolova,     Момчил Давидков,     Веселин Георгиев,     д-р Детелин Стефанов,     Marchela Pandelova,     Максим Иванов Тодоров,     Изабела Найденова,     Мария Енева,     Петьо Гергов,     Mihail Iordanov, Ph.D.,     Иван Кожухаров,     Svetlozar Rachev,     Татяна Стефанова,     Иван Костов,     Асен Велчев,     Bepa Maринова,     Стефка Чанкова,     Лилия Манева-Радичева,     Tatiana Gilstrap,     Вяра Тимчева,     Darinka Asenova,     Цено Галчев,     Наталия В. Гилтяй,     Тодор Цанков,     zkdromb,     Бисерка Петкова Каменова,     Михаил Стоянов Михалев,     Мирослав Николов,     Stoyan Sargoytchev,     Пламен Ангелов,     д-р Боряна Русева,     Марина Добрева,     Мирослав Недялков,     Людмил Михайлов,     Владимир Димитров,     Димитър Грънчаров,     Никола Стоилов,     hmkkwkcj,     Магдалена Иванова,     Luchezar Stoyanov,     Албена Цветкова,     Vladimir Kostov,     Др. Венцислав К. Вълев,     Христо Христов,     доц. д-р Николай Златов,     Максим Боянов,     Светла Цветкова,     доц. д-р Мария Георгиева,     Петя Вълчева,     Марио Иванов,     Камелия Димитрова,     Веселин Г. Филев,     Росина Стефанова, PhD,     Нели Николаева Олова,     Камен Банчев,     Irina Mountian,     Красимира Минева,     Денчо Гугутков,     Plamen Georgiev,     Lucien Veleva, Prof.Dr.,     Венелин Ангелов,     Nina Nikolova,     Ivan Todorov,     Красимира Макавеева,     Ясен Станев,     Весела Тодорова Кацарова,     Илина Василева Илиева,     Боряна Димитрова,     Gergana ZLateva,     инж. Васил Бъчваров,     Богдана Добрева Танева-Мендева,     Dora Kaloyanova,     Енчо Демиров,     Мария Бакърджиева,     Galin Tihanov,     Нина Цонкова,     Милко Илиев,     Ботьо Лалев Бетев,     инж. Живко Илиев,     Йосиф Бенйозеф,     doc. Mgr. Ивайло Живков Ph.D.,     Prof. Dr. Vladimir Veliov,     Velin Spassov,     Plamen Atanassov,     Александър Митов,     lcskncyhkt,     Чавдар Славов,     Atanas Stefanov,     Бойка Маркова,     Aleksandre Kandilarov,     Людмил Митев,     Кирил Попов,     Ина Сотирова,     Радка Владкова,     Владимир Георгиев,     Maria Avramova,     Станислав Тодоров,     Зоя Барболова,     Румен Гущерски,     Михаил Недялков,     Здравко Марков,     Василий Бавро,     Елена Гинина,     Татяна Стефанова Хубенова,     Евгений Смирнов,     Alexandra Malinova PhD,     Dr. Krastimir Popov,     Стоян И. Златев,     Антоанета Попова,     Dinka Vladimirova Rees,     Георги Попож,     Бойко Стоянов Златев,     Владимир Митев,     Иван Гочев,     Христо Ботев Хубавий,     Росен Янков,     Тихомир Тенев,     Maya Yankova,     София Ангелова,     Станимира Терзиева,     Stefan Tzanev,     Димитър А. Панайотов,     Янита Тарабанова,     Петър Събев Върбанов,     Мария Стайкова,     Лъчезар Аврамов,     Здравка Лазарова,     Павлина Симеонова,     Николаи Славов,     Д-р Светлана Нейчева,     Живко Асенов Велков,     Константин Томанов,     Атанас Гочев,     Богдан Димитров,     Юлия Ангелова,     Стефан Видев,     qatqbgcaq,     Петър Кормушев,     Евгени Пенев,     Петър Денчев,     Петър Димитров,     Петко Чернев,     Величко Манахилов,     Калоян Минев Пенев,     Светлана Николова,     Орхан Хатибов Попов,     Момчил Велковски,     Ерих Попиц,     Валентин Манолов,