ОТВОРЕНО ПИСМО

OT БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ В ЧУЖБИНА

до Народното събрание и Правителството на България


Уважаеми дами и господа,

С огромна тревога ние, българските учени, работещи в чужбина, следим съдбата на огнищата на българската наука и oбразование – Българска академия на науките и Софийски университет «Св. Климент Охридски».

За нас, живеещи и работещи в страни, където образованието и науката са сред основните обществени приоритети, e необяснимо незачитането, неразбирането и недооценката на стратегическото място на науката в живота на българското общество, проявявано години наред от управляващите. При присъединяването на страната към ЕС не беше предвиден нито цент за научни изследвания от европейските фондове - уникален прецедент за всички новоприети страни. Относителният дял на средствата за наука в държавния бюджет с годините непрекъснато намаляваше. Стигна се дотам учените сами да финансират с оскъдните си заплати част от разходите за осъществяване на научната си дейност.

В резултат от тази безотговорна политика научната общност в България беше значително обезкървена. Стотици авторитетни учени и млади хора, желаещи да се занимават с научни изследвания, напуснаха страната. Днес относителният брой на учените у нас e 2 - 3 пъти по-малък в сравнение със средния за ЕС.

Колегите ни, останали в страната въпреки мизерните условия, все още успяват, както показа и неотдавнашната авторитетна европейска атестация на БАН, да бъдат на добро, а някои и на отлично научно ниво, канени са и успешно се представят на международни конференции, участват в международни сътрудничества. Но поради липса на всякаква перспектива в страната няма млaди хора, на които утвърдените учени да предадат знанията си. Признати в чужбина научни школи, градени с години, от някои от които сме излезли и ние, невъзвратимо се погубват, връщайки научното равнище на страната с десетилетия назад.

Докато в повечето страни на ЕС средствата за наука и образование бяха относително увеличени, у нас през 2010 г. тези средства бяха драстично орязани, без да се отчетат съществуващите диспропорции. Заплатите в БАН, които и така са под средните за страната, са намалени с 20-40%. Замразено е финансирането от Фонда за научни изследвания, блокирани са и част от собствените приходи на СУ и БАН по други, включително международни проекти. Това катастрофално финансово състояние е затвърдено и в проекто-бюджетa за 2011 г.


Ние, работещите в чужбина български учени, сме дълбоко обезпокоени от недалновидните действия на някои наши министри, които могат да бъдат катастрофални за бъдещето на българската нация.

Ние настояваме средствата за наука и образование приоритетно да се увеличават, за да могат постепенно да достигнат средноевропейското ниво. Да се назначават млади хора на мястото на пенсионираните научни сътрудници. Да се създадат условия за връщането на български учени, работещи в чужбина. Във време на криза трябва да се пести от военни разходи и администрация, не от образование и наука.

Ние съзнаваме, че при разпределението на средствата за наука и образование главният проблем е "как да се отсее плявата от зърното". Настояваме да се извърши международна атестация на университетите в България. Да се финансират приоритетно катедри, факултети, университети, водещи както в научните изследвания, така и по качеството на учебната работа. Да се вземат предвид заключенията и препоръките на международната атестация на БАН от 2009 г.

Ние настояваме при разработването на национални стратегии и закони, свързани с развитието на образованието и науката, да се използват знанията и опитът на научната общност у нас и в чужбина.

Вече подписали (в произволен ред):

Александър Милев,     Силвия Петрова,     Stefan Dimitrov,     Victoria Petkova,     Др. Здравко П. Василев,     Христо Милков Димитров,     Тодор Милев,     Веселина Василева,     Иван Христов Данчев,     Вестислав Апостолов,     Васил Михайлов Милков,     Нели Атанасова,     ILIA PALIKARSKY,     Юлиана Горанова,     Maya Yankova,     Stefan Tzanev,     Konstantin Karaghiosoff,     Aleksandar Ivanov,     Милен Шишков, Ph.D.,     Джеки Бенадов,     Йордан Н. Найденов,     Мариана Николова-Каракашян,     Албена Власева,     Камен Банчев,     Красимира Петрова,     Константин К. Чипев,     Гален Сотков,     Камелия Димитрова,     Svetlana Mintova,     Д-р Винфрид А. Митаров,     Йордан Куртев,     Plamen Iliev,     Силвия Александрова Александрова,     Александър Митов,     Цветалин Симеонов Василев,     Елена Стефанова Калпакчиева,     Атанас Иванов Величков,     Огнян Николов,     Веселин Петков,     Максим Боянов,     Панайот Костов Петров,     Борислав Иванов,     Иван Рамаданов,     Георги Попож,     Ognyan Oreshkov,     Никола Петров,     Dimitre Stefanov,     Свилен Станимиров,     Рада Кирилова,     Миглена Димитрова,     Илия Радулов,     Иван Костов,     Сотир Захариев,     Aleksandre Kandilarov,     Петър Димитров,     zkdromb,     Иво Хр. Атанасов,     Стойно Стойнов,     Калоян Койнов,     Александър Г. Георгиев,     Стела Минковска,     Николай Танковски,     Antonina Aydanian,     Елизабет Цанова,     Юрий Павлов,     Катя Пенева Милева-Койчева,     Mihail Todinov,     Петя Вълчева,     Павлин Митев,     Георги Маринов,     Tsetsa Tsvetkova,     Anton Andonov,     Maya Neytcheva,     Ралица Георгиева,     Olga Ormandjieva,     Mila Manolova,     Екатерина Дечкова Дечева-Атанасова,     Dimitar Manolov, Dr. biol. hum.,     Петя Виолинова Кръстева,     Михаил И. Митов,     Веселин Георгиев,     Владимир К. Каишев, Професор,     Svetoslav Dimov,     Владимир Митев,     Anita Penkova,     Десислава Тодорова,     Елена Гинина,     Здравко Кочовски,     Цветалина Ставрева,     Цонка Минева,     Angel Gentchev,     Георги Янев,     Янита Тарабанова,     Никола Чаракчиев,     Darinka Asenova,     Д-р Бойка Соколова,     Николаи Славов,     Elka Korutcheva,     Plamen Ch. Ivanov,     Мартин Вачовски,     Hristo Sapoundjiev,     Орхан Хатибов Попов,     Asen Asenov,     Боян Александров,     Ганка Динева,     Diana Mihailova,     Калин Дудов,     Дарина Манова,     Dr. Boris Galunsky,     Valentina Ivanova,     Yana Maneva,     Константин Томанов,     София Ангелова,     Ваня Хинковска-Галчева,     Нина Цонкова,     Георги Алтънков,     Мария Стайкова,     Виолета Ранева,     Йорданка Иванова,     Венко Бешков,     Kostadin Ivanov,     Valentina Yomtov,     Татяна Венкова-Цанова,     Milen Yakimov,     Богдана Добрева Танева-Мендева,     Кирил Попов,     Филип Петров Петров,     Vasil Georgiev MD, PhD, DSc, Professor,     Stefan Nonchev,     Васил Кънев,     Христо Венков,     Юлия Романова,     Велина Бъчварова,     стн.н.с. Стефка Бонева,     Kalina Draganova,     Prof. Dr. Vladimir Veliov,     Dora Kaloyanova,     Живко Асенов Велков,     Петя Йонова,     Atanas Stefanov,     Boris Monahov,     Александър Кулев,     Ина Сотирова,     Виолета Ранева,     Дарина Дичева,     Ivelina Metcheva, Ph.D., MBA,     Daniela Deneva,     Иван Добриянов,     Валентина Тодорова,     Яна Евстатиева, PhD,     Мирослав Шалтев,     Иван Димовски,     инж. д-р Иван Глушков,     Цветомир Николов,     Борислав Йорданов,     Красимира Минева,     Ваня Иванова,     Георги Красимиров Кузманов,     Милена Иванова,     Петър Бакалов,     Невена Росенова Димитрова,     Др. Венцислав К. Вълев,     Vladimir Kostov,     Ekaterina Michonova-Alexova, PhD,     Златка Георгиева Стайкова,     Konstantin Kalaydzhiev,     Plamen Georgiev,     Георги Георгиев,     Александър Зарков,     Васил Спасов,     Aнтон Иванов,     д-р Боряна Русева,     Михаил Минчев,     Ингеборг Братоева,     Атанас Раденски,     Nickolay Trendafilov,     Калина Росенова Атанасова,     Йоанна Атанасова Макавеева,     Plamen Dobrev,     Майя Пъпанова,     Krasimir Dimitrov,     Evgeniya Garbolevsky,     Georgi Vodev,     Ивелин Кулев,     Стефан Плачков,     Elena Kostova,     Павлина Симеонова,     Христо Ботев Хубавий,     Юлия Ангелова,     Росен Янков,     Радик Градинарски,     Васил Скумриев,     Десислава,     Нина Цонкова,     Георги Томанов,     Диан К. Палагачев,     Огнян Икономов,     Миглена Горанова,     Ясен Станев,     Alexandra Malinova PhD,     Недялка Стоилова,     Валентин и Маргарита Митеви,     Йорданка Бибина,     uuwmurp,     Мирослав Николов,     Zornitsa Zaharieva,     Татяна Стефанова Хубенова,     Станислав Тодоров,     Василий Голцев,     Иван Кожухаров,     Юлия Христова,     Владимир Георгиев,     Мариян Цолов,     Ирена Маркова,     Tania Christova,     Янко Саров,     Галина Димитрова Колева,     Светлана Топалова,     Кирил Тодоров Кирязов,     Velin Spassov,     Мирослав Йотов,     Алексей Василев,     Живко Христов,     Венелин Ангелов,     инж. Живко Илиев,     Marin Dimitrov,     Калина Захова,     Мирослав Недялков,     Бойка Маринова Анчева,     George Tzolovsky,     Кирил Мишев,     Петьо Гергов,     Таня Иванова,     Страшимир Димитров,     Елица Кьосева,     Dimitar ANGELOV,     Emil Alexov,     доц. Люцкан Люцканов,     Мариана Атанасова,     Iavora Daraktchieva,     Людмил Митев,     Нели Николаева Олова,     Йордан Толев,     инж. Васил Бъчваров,     Сребрена Атанасова,     Славка Стоянова Чолакова,     Доц. д-р Милена Георгиева,     Здравко Марков,     Андрей Блажев,     Величко Манахилов,     Малина Маркова,     Николай Йорданов,     Иван Н. Костадинов,     Svetlozar Velizarov,     Людмил Михайлов,     Росица Йорданова,     Румен Томов,     Веселин Дончев,     Теодора Иванова Вукова,     ЮЛИАН МЕДОВ,     Dr. Krastimir Popov,     Петър Събев Върбанов,     Николай Цветков,     Йорданка Илиева,     Веселин Г. Филев,     Цено Галчев,     Ирина Тодорова,     Боян Петков,     Апостол Апостолов,     Ралица Стойнева,     Tatiana Gilstrap,     Пламен Ангелов,     Светлана Николова,     Svetlozar Rachev,     Ели Зайова,     Peka Christova,     Керопе Бартев Чакърян,     Лиляна лазарова Митова,     Димитър Автански,     Dr Ralitza Valtcheva-Sarker,     Евгений Ю. Донев,     Лазар Стайков,     Илина Василева Илиева,     Мария Енева,     Панайотис Критидис,     Златан Цветанов,     Диляна Начева,     Станимира Терзиева,     Константин Волев,     Dr. Latchezar S. Trifonov,     Радка Владкова,     Борислав Белчев,     инж. Даниела Младенова,     Мария Чардаклиева,     Орлин Велев,     Др. Стоян В. Стоев, Ph.D.,     Haтaлия Иванова,     Илия Катърджиев,     Петър Александров Иванов,     lcskncyhkt,     Васил Величков Попвасилев,     Владислав Гергинов,     Todor Stanev,     Никола Стоилов,     Петър Денчев,     Александър Мишев,     Grisha pirianov,     Sonja Selenska-Pobell,     Евгени Енчев,     Стоян Р. Мишев,     доц. д-р Николай Златов,     Невена Иванова,     Красимира Хаджииванова,     Владимир Димитров,     Олег Георгиев,     Lida Teneva,     Аркадиуш Борис Жабовски,     Петър Христов,     Marianna Shepherd,     Здравка Лазарова,     Stefanka Chukova,     Татяна Стефанова,     Ерих Попиц,     Магдалена Иванова,     Калин Наров,     Ивайло Михайлов,     Dr. Plamen Krastev,     Борка Тодорова Паракозова,     Лилия Манева-Радичева,     Бисерка Петкова Каменова,     Plamen Atanassov,     Доц. д-р Крум Семков,     Stamen Dolaptchiev,     Проф. д-р. Михаил Давидов, член на Немската академия на науките Леополдина; член кор на БАН,     Илия В. Иванов,     Александра Стефанова Камушева,     Elka Georgieva,     Стефан Попов,     Светозара Петрова,     Geo Grantcharov,     Мирослав Михайлов,     Ивайло Стоименов,     Богдан Димитров,     Ализа Цветков,     qatqbgcaq,     Николай Бобев,     Dr. Violeta Tsolova,     Любомир Гаврилов,     Ivanka Nikolova,     Милена Мишева,     Бойка Маркова,     Валентин И. Вълев,     Цветана Лазарова,     Darrance,     Др. Филка Ненова,     Проф. Емери Сокачев,     Георги Райков,     Анна Георгиева,     Дора Овчарова,     Мария Стаменова,     Спасимир Балев,     Petia Petrova,     Татяна В. Станкова,     Петър Ванков,     Dragomir Tsonev,     Тихомир Тенев,     Елица Иванова,     Димитър Пачов,     Svetlana Boycheva,     Мария Ангелова,     Maya Kiskinova,     Светомир Б. Цоков,     Христо Христов,     Юлита Василева,     Милко Илиев,     Ваньо Пейчев,     Тодор Цанков,     Кристина Сендова,     Петър Карадаков,     Milen Kostov,     Любомира Тошева,     Боряна Димитрова Михайлова,     Петър Ламбрев,     Кръстинка Иванова,     Валентин Манолов,     Петър Димитров Петров,     Момчил Давидков,     Чавдар Георгиев,     Стоян И. Златев,     Камен Асенов Козарев,     A/Professor Spiridon Penev,     Антон Антонов,     Pavel Bochev,     София Рълева,     Генчо Банев,     доц. д-р Милен Георгиев,     Боряна Димитрова Петрова,     Искрен Георгиев,     Boriana Zaharieva,     Валентина Семкова,     Николай Юхновски Dr. Sc. Nat,     Николай Желев,     Михаил Недялков,     Нася Кралевска-Оуенс,     Адриан Милев, PHD,     Bernd Spangenberg,     Vassil Boiadjiev, PhD, Assistant Professor,     Нели Бундалеска,     Станимир Мечев,     Mihail Iordanov, Ph.D.,     Elissaveta Petrova,     Сотир Червенков,     Konstantin Georgiev Kostov,     Тоня Витова,     Мартина Йорданова,     Христо Иглев,     Bistra Nankova,     doc. Mgr. Ивайло Живков Ph.D.,     Лидия Димова,     Maria Avramova,     Иван Вълчанов,     Трифон И. Мисов,     Людмил Петков,     Christo,     hmkkwkcj,     Недко Дребов,     Николай Додов,     Никола Недев,     Svilen Kostov,     Nevena,     Томи Хорозов,     Георги Терзийски,     Nina Nikolova,     валя русанова,     Денчо Гугутков,     Д-р Светлана Нейчева,     Евелина Славчева,     Недялка Чанкова-Бънзарова,     Мария Миланова,     Miroslava Rossenova Atanassova,     Йосиф Бенйозеф,     Стефан Пиперов,     Ivan Todorov,     Иван Чипчаков,     Асен Велчев,     Борис Дешев,     Весела Тодорова Кацарова,     Владимир Арсов,     Bojko Bakalov,     Христо Венков,     Тодор Ангелов,     Станислав Панделов,     Димитър Бориславов Кънев,     Марина Добрева,     Ивелина Захариева,     Венцислав Янчев,     Ирина Настева,     Мария Бакърджиева,     Lucien Veleva, Prof.Dr.,     Vladimir Guentchev,     Антоанета Попова,     Петко Чернев,     Кристиян Янков,     Grigor Grigorov,     Кирил Христов,     Проф. д-р Ганчо Ганчев,     Росина Стефанова, PhD,     Нели Петкова,     доц. д-р Мария Георгиева,     Емил Пройнов,     Калина Каменова,     Irina Mountian,     Цветанка Сендова,     Galin Tihanov,     Юлиан Стоев,     Филип Димитров,     Живко В. Стоянов,     Калина Росенова Атанасова,     Маргарита Крумова,     Боян Попов,     Димчо Бъчваров,     Ботьо Лалев Бетев,     Иван Петров,     Румяна Йорданова,     Димитър Грънчаров,     Васил Великов,     D-r Ing. Maria Gabrowska-Arz,     Лъчезар Костов Карагьозов,     Стефка Чанкова,     Людмил Рачев,     Bepa Maринова,     Евгени Пенев,     Таня Стоянова,     Obis D. Castaño,     Христо Ж Христов,     Петър Тодоров,     Енчо Демиров,     Кристина Хворева,     Калоян Минев Пенев,     Ботьо Бетев,     Elena Marinova,     Павел Вапцаров,     Димитър А. Панайотов,     Искра Панова,     Димитър Циганчев,     Зоя Галчева-Гаргова ,     Владимир Владимиров,     Вяра Желязкова,     Златко Койнов,     Йоана Войнова,     Ivan Iordanov,     Александър Младенов,     Dinka Vladimirova Rees,     Nadya Velikova,     Красимира Макавеева,     Георги Тороманов,     Николай Тодоров,     Ivan Vitev,     Диана Тонова,     Stefan T. Tafrov,     Галина Тодорова,     Serguey Petkov,     Димитрина С. Димитрова,     Петър Кормушев,     Христо Сендов,     Драгомир Нешев,     Ирина Найденова,     Боряна Димитрова,     Чавдар Славов,     Тодор Грамчев,     Йорданка Величкова,     Мирослав Пенчев Иванов,     Иван Гочев,     Лъчезар Аврамов,     Костадин Коручев,     Stoyan Sargoytchev,     Dr. Miroslava Tsolova,     Орлин Велев,     Стефан Платиканов,     Daniella Zheleva,     Стефан Видев,     Николинка Анчева,     Георги Симеонов,     Антон Димитров, PhD,     Светла Цветкова,     Андрей Милчев,     Георги Михайлов, Ph.D.,     Стилияна Перева,     Драгомир Кръстев,     Svetla Slavova,     Марио Иванов,     Nigar SEN,     Маруся Бъчварова,     Gergana Deevska,     Димитър Василев,     Др. Борислав Найденов,     Maria Dolaptchieva,     Екатерина Стефанова,     Маг. Петя Димитрова,     Цветомир Цачев,     Kирил Дачев,     Максим Иванов Тодоров,     Румен Гущерски,     Andrey Todorov,     Пламен Стаменов,     Alexander G. Ivanov,     Младен Йовчев,     Georgi Georgiev,     Евгений Смирнов,     Вяра Тимчева,     Михаил Стоянов Михалев,     Георги Попов,     Албена Драйчева,     Василий Бавро,     Тони Пантев,     Любомира Владимирова Чакалова,     Десислава Никова,     Петко Иванов,     Marchela Pandelova,     Galya Vassileva,     Мария Шиякова,     Юлия Велковска,     Sviatoslav Braynov,     Мария Любенова,     Наталия В. Гилтяй,     Биляна Димитрова,     Валентин Ванков Илиев,     Luchezar Stoyanov,     Kostadinka Bizheva,     Жана Харизанова,     Ivan Gekoff,     Антония Кухтина,     Цветанка Бояджиева,     Георги Николов Бошнаков,     Надежда Ангелова Ангелова,     Nadezhda Tsoneva Larionova,     Людмил Славчев Григоров,     Papken Hovsepian,     Емилия Славова,     Христо Христов Баларев,     Асен Киров,     Зоя Барболова,     д-р Детелин Стефанов,     Бойко Стоянов Златев,     Prof. Valeri T. Stefanov (Dr Habil),     Peter Ianakiev, PhD,     Gergana ZLateva,     Момчил Велковски,     Славяна Генинска,     Елвира Николова,     Азнив Каспарян,     Милена Добрева,     Иван Радев,     Velko Tzolov, Ph.D., MBA,     Иван Александров Держански,     Георги Колев,     Pavel Ivanov, Ph.D.,     Николай Кърков,     Stiliyan Kalitzin, PhD,     Изабела Найденова,     Dimiter N petsev,     Албена Цветкова,     Атанас Гочев,