ОТВОРЕНО ПИСМО

OT БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ В ЧУЖБИНА

до Народното събрание и Правителството на България


Уважаеми дами и господа,

С огромна тревога ние, българските учени, работещи в чужбина, следим съдбата на огнищата на българската наука и oбразование – Българска академия на науките и Софийски университет «Св. Климент Охридски».

За нас, живеещи и работещи в страни, където образованието и науката са сред основните обществени приоритети, e необяснимо незачитането, неразбирането и недооценката на стратегическото място на науката в живота на българското общество, проявявано години наред от управляващите. При присъединяването на страната към ЕС не беше предвиден нито цент за научни изследвания от европейските фондове - уникален прецедент за всички новоприети страни. Относителният дял на средствата за наука в държавния бюджет с годините непрекъснато намаляваше. Стигна се дотам учените сами да финансират с оскъдните си заплати част от разходите за осъществяване на научната си дейност.

В резултат от тази безотговорна политика научната общност в България беше значително обезкървена. Стотици авторитетни учени и млади хора, желаещи да се занимават с научни изследвания, напуснаха страната. Днес относителният брой на учените у нас e 2 - 3 пъти по-малък в сравнение със средния за ЕС.

Колегите ни, останали в страната въпреки мизерните условия, все още успяват, както показа и неотдавнашната авторитетна европейска атестация на БАН, да бъдат на добро, а някои и на отлично научно ниво, канени са и успешно се представят на международни конференции, участват в международни сътрудничества. Но поради липса на всякаква перспектива в страната няма млaди хора, на които утвърдените учени да предадат знанията си. Признати в чужбина научни школи, градени с години, от някои от които сме излезли и ние, невъзвратимо се погубват, връщайки научното равнище на страната с десетилетия назад.

Докато в повечето страни на ЕС средствата за наука и образование бяха относително увеличени, у нас през 2010 г. тези средства бяха драстично орязани, без да се отчетат съществуващите диспропорции. Заплатите в БАН, които и така са под средните за страната, са намалени с 20-40%. Замразено е финансирането от Фонда за научни изследвания, блокирани са и част от собствените приходи на СУ и БАН по други, включително международни проекти. Това катастрофално финансово състояние е затвърдено и в проекто-бюджетa за 2011 г.


Ние, работещите в чужбина български учени, сме дълбоко обезпокоени от недалновидните действия на някои наши министри, които могат да бъдат катастрофални за бъдещето на българската нация.

Ние настояваме средствата за наука и образование приоритетно да се увеличават, за да могат постепенно да достигнат средноевропейското ниво. Да се назначават млади хора на мястото на пенсионираните научни сътрудници. Да се създадат условия за връщането на български учени, работещи в чужбина. Във време на криза трябва да се пести от военни разходи и администрация, не от образование и наука.

Ние съзнаваме, че при разпределението на средствата за наука и образование главният проблем е "как да се отсее плявата от зърното". Настояваме да се извърши международна атестация на университетите в България. Да се финансират приоритетно катедри, факултети, университети, водещи както в научните изследвания, така и по качеството на учебната работа. Да се вземат предвид заключенията и препоръките на международната атестация на БАН от 2009 г.

Ние настояваме при разработването на национални стратегии и закони, свързани с развитието на образованието и науката, да се използват знанията и опитът на научната общност у нас и в чужбина.

Вече подписали (в произволен ред):

Никола Стоилов,     Юлиан Стоев,     Камен Банчев,     Ваньо Пейчев,     Михаил Стоянов Михалев,     Gergana Deevska,     Христо Христов Баларев,     Красимира Макавеева,     Момчил Давидков,     Проф. д-р Ганчо Ганчев,     Elissaveta Petrova,     Мария Бакърджиева,     Ivan Todorov,     Mihail Iordanov, Ph.D.,     Kalina Draganova,     Евгений Ю. Донев,     Камелия Димитрова,     Гален Сотков,     Красимира Хаджииванова,     Калина Росенова Атанасова,     Невена Иванова,     Людмил Рачев,     Peka Christova,     Петър Денчев,     Мариана Николова-Каракашян,     Георги Тороманов,     Мартина Йорданова,     Антон Димитров, PhD,     Христо Иглев,     Христо Милков Димитров,     Plamen Atanassov,     Ясен Станев,     Konstantin Karaghiosoff,     Angel Gentchev,     Anton Andonov,     Живко В. Стоянов,     Bernd Spangenberg,     Юлия Христова,     Невена Росенова Димитрова,     Илия Катърджиев,     Ирина Найденова,     Павлин Митев,     Velin Spassov,     Александър Мишев,     Елица Кьосева,     Vassil Boiadjiev, PhD, Assistant Professor,     Д-р Светлана Нейчева,     Георги Попож,     Николай Цветков,     Петя Вълчева,     lcskncyhkt,     zkdromb,     Krasimir Dimitrov,     Иван Радев,     Antonina Aydanian,     Пламен Ангелов,     Майя Пъпанова,     Галина Димитрова Колева,     Иван Петров,     Йоана Войнова,     Павел Вапцаров,     Стилияна Перева,     Росен Янков,     Антония Кухтина,     Изабела Найденова,     Elka Korutcheva,     Людмил Петков,     Lida Teneva,     Ваня Иванова,     Проф. д-р. Михаил Давидов, член на Немската академия на науките Леополдина; член кор на БАН,     Веселин Георгиев,     Peter Ianakiev, PhD,     Plamen Iliev,     Нина Цонкова,     Тоня Витова,     Спасимир Балев,     Нели Бундалеска,     Александра Стефанова Камушева,     Ирина Тодорова,     Stoyan Sargoytchev,     инж. д-р Иван Глушков,     Евгени Пенев,     Darinka Asenova,     Ботьо Бетев,     Николай Додов,     Велина Бъчварова,     Dr. Krastimir Popov,     Михаил Недялков,     Иво Хр. Атанасов,     Станислав Панделов,     Лазар Стайков,     Петър Бакалов,     qatqbgcaq,     Цветанка Сендова,     Stefan T. Tafrov,     Борис Дешев,     Людмил Славчев Григоров,     Maya Kiskinova,     Цветалин Симеонов Василев,     Marin Dimitrov,     Мирослав Николов,     Георги Красимиров Кузманов,     Светлана Топалова,     Светлана Николова,     Александър Кулев,     Nina Nikolova,     Димитър Грънчаров,     Наталия В. Гилтяй,     Красимира Петрова,     Петко Чернев,     Асен Киров,     Йорданка Бибина,     Кирил Тодоров Кирязов,     Miroslava Rossenova Atanassova,     Др. Здравко П. Василев,     Victoria Petkova,     Владимир Арсов,     Stefanka Chukova,     Любомира Владимирова Чакалова,     Stefan Tzanev,     Петър Христов,     Албена Власева,     Velko Tzolov, Ph.D., MBA,     Антоанета Попова,     Александър Г. Георгиев,     Kирил Дачев,     Мария Чардаклиева,     Доц. д-р Крум Семков,     Панайот Костов Петров,     Svetlana Boycheva,     Ekaterina Michonova-Alexova, PhD,     Николаи Славов,     Ралица Стойнева,     Prof. Dr. Vladimir Veliov,     Aнтон Иванов,     Калина Росенова Атанасова,     Борислав Белчев,     Ботьо Лалев Бетев,     Джеки Бенадов,     Борка Тодорова Паракозова,     Георги Георгиев,     Васил Кънев,     Dimitre Stefanov,     Христо Венков,     Ина Сотирова,     Стела Минковска,     Stefan Nonchev,     Боян Петков,     Петър Тодоров,     Константин К. Чипев,     Tania Christova,     Стефан Плачков,     Йордан Куртев,     Татяна Стефанова,     Цонка Минева,     Др. Филка Ненова,     Maria Avramova,     Stiliyan Kalitzin, PhD,     Калина Каменова,     Георги Терзийски,     Милена Добрева,     Веселин Дончев,     Георги Попов,     Йорданка Величкова,     Vasil Georgiev MD, PhD, DSc, Professor,     George Tzolovsky,     Gergana ZLateva,     Здравко Кочовски,     Огнян Икономов,     Elena Marinova,     Тодор Ангелов,     доц. д-р Милен Георгиев,     Мария Стаменова,     Mila Manolova,     Драгомир Нешев,     Златко Койнов,     Бисерка Петкова Каменова,     Петър Карадаков,     Evgeniya Garbolevsky,     Искра Панова,     Юлия Ангелова,     Диан К. Палагачев,     Владимир Димитров,     Ивелина Захариева,     Камен Асенов Козарев,     Людмил Михайлов,     Янита Тарабанова,     Рада Кирилова,     Йордан Н. Найденов,     Ivan Vitev,     Надежда Ангелова Ангелова,     Филип Димитров,     Петър Събев Върбанов,     ILIA PALIKARSKY,     Трифон И. Мисов,     Златка Георгиева Стайкова,     Ivan Gekoff,     Мариана Атанасова,     Златан Цветанов,     Иван Вълчанов,     Plamen Ch. Ivanov,     Христо Сендов,     Василий Бавро,     Aleksandre Kandilarov,     Миглена Горанова,     Pavel Ivanov, Ph.D.,     Нели Николаева Олова,     Мария Енева,     Юрий Павлов,     Милко Илиев,     Николай Йорданов,     Ирена Маркова,     Стоян И. Златев,     Тодор Милев,     Илия В. Иванов,     Лъчезар Костов Карагьозов,     Кристиян Янков,     Цено Галчев,     Максим Иванов Тодоров,     Svetlozar Velizarov,     Dimitar ANGELOV,     Dr. Violeta Tsolova,     Лидия Димова,     Daniella Zheleva,     Serguey Petkov,     Вяра Желязкова,     Ivanka Nikolova,     Иван Гочев,     Елена Стефанова Калпакчиева,     Мариян Цолов,     Konstantin Kalaydzhiev,     Кирил Попов,     Евгени Енчев,     D-r Ing. Maria Gabrowska-Arz,     Петя Йонова,     Диляна Начева,     Maya Yankova,     Милена Мишева,     Dr Ralitza Valtcheva-Sarker,     Силвия Александрова Александрова,     Петър Ванков,     Lucien Veleva, Prof.Dr.,     Papken Hovsepian,     Др. Борислав Найденов,     Екатерина Стефанова,     Живко Христов,     Валентин И. Вълев,     Мирослав Шалтев,     Жана Харизанова,     Vladimir Kostov,     Юлия Велковска,     Искрен Георгиев,     Величко Манахилов,     Irina Mountian,     доц. д-р Николай Златов,     Plamen Georgiev,     Nadezhda Tsoneva Larionova,     Татяна В. Станкова,     Страшимир Димитров,     Филип Петров Петров,     Dr. Miroslava Tsolova,     Яна Евстатиева, PhD,     Георги Маринов,     Теодора Иванова Вукова,     Любомира Тошева,     Орлин Велев,     Dr. Plamen Krastev,     Красимира Минева,     Любомир Гаврилов,     Томи Хорозов,     Алексей Василев,     Албена Драйчева,     Чавдар Георгиев,     Олег Георгиев,     Ognyan Oreshkov,     Светозара Петрова,     Nickolay Trendafilov,     Milen Yakimov,     Alexandra Malinova PhD,     Svilen Kostov,     Ингеборг Братоева,     Йоанна Атанасова Макавеева,     Лилия Манева-Радичева,     Георги Михайлов, Ph.D.,     Бойка Маринова Анчева,     Obis D. Castaño,     Свилен Станимиров,     Борислав Йорданов,     Керопе Бартев Чакърян,     Тихомир Тенев,     Мирослав Недялков,     Ели Зайова,     Валентина Тодорова,     Йорданка Илиева,     Петър Александров Иванов,     Силвия Петрова,     ЮЛИАН МЕДОВ,     Марио Иванов,     Живко Асенов Велков,     Иван Н. Костадинов,     Татяна Венкова-Цанова,     Николай Бобев,     Костадин Коручев,     Венелин Ангелов,     Йосиф Бенйозеф,     Станимир Мечев,     Мария Ангелова,     Денчо Гугутков,     Миглена Димитрова,     Азнив Каспарян,     Сребрена Атанасова,     Андрей Милчев,     Иван Александров Держански,     Диана Тонова,     Елвира Николова,     Никола Петров,     Георги Райков,     Atanas Stefanov,     Владимир К. Каишев, Професор,     Стефан Попов,     Огнян Николов,     Владимир Владимиров,     Grisha pirianov,     Димитър Василев,     Михаил И. Митов,     Румен Томов,     Виолета Ранева,     Весела Тодорова Кацарова,     Нася Кралевска-Оуенс,     Мария Стайкова,     Георги Николов Бошнаков,     Петя Виолинова Кръстева,     Dora Kaloyanova,     Веселин Г. Филев,     Бойка Маркова,     Асен Велчев,     Константин Томанов,     Darrance,     Недялка Чанкова-Бънзарова,     Анна Георгиева,     Svetla Slavova,     Петър Димитров Петров,     Dr. Latchezar S. Trifonov,     Мирослав Михайлов,     Димитрина С. Димитрова,     Людмил Митев,     Plamen Dobrev,     Светла Цветкова,     Христо Венков,     Малина Маркова,     Валентина Семкова,     Dragomir Tsonev,     Атанас Гочев,     Мария Шиякова,     Bistra Nankova,     Калоян Койнов,     Таня Иванова,     Grigor Grigorov,     Никола Чаракчиев,     Янко Саров,     Борислав Иванов,     Boriana Zaharieva,     Антон Антонов,     Dinka Vladimirova Rees,     Димчо Бъчваров,     Славяна Генинска,     Атанас Раденски,     Димитър Бориславов Кънев,     Недко Дребов,     Валентин Манолов,     Svetlana Mintova,     Тодор Грамчев,     Веселина Василева,     Ирина Настева,     hmkkwkcj,     Marianna Shepherd,     Нели Атанасова,     Димитър Пачов,     doc. Mgr. Ивайло Живков Ph.D.,     Юлиана Горанова,     д-р Боряна Русева,     Аркадиуш Борис Жабовски,     Атанас Иванов Величков,     Цветанка Бояджиева,     Стойно Стойнов,     Боян Попов,     Zornitsa Zaharieva,     Васил Спасов,     Георги Колев,     Иван Рамаданов,     Николай Кърков,     Владислав Гергинов,     Petia Petrova,     Боряна Димитрова Михайлова,     Бойко Стоянов Златев,     Elena Kostova,     София Рълева,     Вестислав Апостолов,     Валентин и Маргарита Митеви,     Албена Цветкова,     Georgi Georgiev,     Юлия Романова,     Магдалена Иванова,     Тони Пантев,     инж. Живко Илиев,     Венко Бешков,     A/Professor Spiridon Penev,     Боряна Димитрова,     Стоян Р. Мишев,     Николай Танковски,     Aleksandar Ivanov,     Iavora Daraktchieva,     Петър Кормушев,     Момчил Велковски,     Vladimir Guentchev,     Лъчезар Аврамов,     Сотир Червенков,     д-р Детелин Стефанов,     Георги Янев,     Hristo Sapoundjiev,     Катя Пенева Милева-Койчева,     Илия Радулов,     Радик Градинарски,     Marchela Pandelova,     Николай Юхновски Dr. Sc. Nat,     Dimiter N petsev,     валя русанова,     Калин Наров,     Вяра Тимчева,     Милен Шишков, Ph.D.,     Здравко Марков,     Daniela Deneva,     Olga Ormandjieva,     Константин Волев,     Васил Великов,     Ганка Динева,     Младен Йовчев,     Венцислав Янчев,     Boris Monahov,     Недялка Стоилова,     Христо Ж Христов,     Nadya Velikova,     Stamen Dolaptchiev,     Петър Ламбрев,     Генчо Банев,     Bojko Bakalov,     Маргарита Крумова,     Проф. Емери Сокачев,     Владимир Митев,     Максим Боянов,     Десислава Никова,     Maya Neytcheva,     Цветалина Ставрева,     Петьо Гергов,     Luchezar Stoyanov,     Светомир Б. Цоков,     Elka Georgieva,     Ваня Хинковска-Галчева,     Yana Maneva,     Николай Желев,     инж. Даниела Младенова,     Орлин Велев,     Георги Томанов,     Александър Зарков,     Емилия Славова,     Евелина Славчева,     Димитър А. Панайотов,     Георги Симеонов,     Цветомир Николов,     Евгений Смирнов,     Васил Михайлов Милков,     Калоян Минев Пенев,     Калин Дудов,     Боян Александров,     Драгомир Кръстев,     Nevena,     Павлина Симеонова,     Др. Венцислав К. Вълев,     доц. д-р Мария Георгиева,     Дора Овчарова,     Маруся Бъчварова,     Цветана Лазарова,     Maria Dolaptchieva,     Кирил Христов,     Боряна Димитрова Петрова,     Ivelina Metcheva, Ph.D., MBA,     Марина Добрева,     Нина Цонкова,     Радка Владкова,     Апостол Апостолов,     Nigar SEN,     Орхан Хатибов Попов,     Д-р Бойка Соколова,     Ивайло Михайлов,     Haтaлия Иванова,     Станимира Терзиева,     Емил Пройнов,     Десислава Тодорова,     Иван Кожухаров,     Konstantin Georgiev Kostov,     Д-р Винфрид А. Митаров,     Valentina Yomtov,     Стефан Платиканов,     Dimitar Manolov, Dr. biol. hum.,     Иван Чипчаков,     Galin Tihanov,     Богдана Добрева Танева-Мендева,     Kostadinka Bizheva,     Биляна Димитрова,     Росица Йорданова,     Андрей Блажев,     София Ангелова,     Georgi Vodev,     Мирослав Пенчев Иванов,     инж. Васил Бъчваров,     Богдан Димитров,     Галина Тодорова,     Адриан Милев, PHD,     Мартин Вачовски,     Мария Миланова,     Николинка Анчева,     Asen Asenov,     Стефан Видев,     Иван Христов Данчев,     Alexander G. Ivanov,     Christo,     Калина Захова,     Елица Иванова,     Valentina Ivanova,     Таня Стоянова,     Kostadin Ivanov,     Кръстинка Иванова,     Кристина Хворева,     Anita Penkova,     стн.н.с. Стефка Бонева,     Панайотис Критидис,     Юлита Василева,     Galya Vassileva,     Васил Скумриев,     Зоя Галчева-Гаргова ,     Тодор Цанков,     доц. Люцкан Люцканов,     Bepa Maринова,     Кристина Сендова,     Николай Тодоров,     Mihail Todinov,     Екатерина Дечкова Дечева-Атанасова,     Петко Иванов,     Цветомир Цачев,     Svetoslav Dimov,     Стефка Чанкова,     Славка Стоянова Чолакова,     Христо Христов,     Татяна Стефанова Хубенова,     Ализа Цветков,     Мария Любенова,     Александър Милев,     Александър Митов,     Димитър Автански,     Dr. Boris Galunsky,     Иван Костов,     Ивайло Стоименов,     Румяна Йорданова,     Кирил Мишев,     Василий Голцев,     Милена Иванова,     Димитър Циганчев,     Петър Димитров,     Geo Grantcharov,     Михаил Минчев,     Станислав Тодоров,     Валентин Ванков Илиев,     Доц. д-р Милена Георгиева,     Нели Петкова,     Росина Стефанова, PhD,     Йордан Толев,     Diana Mihailova,     Зоя Барболова,     Чавдар Славов,     Веселин Петков,     Здравка Лазарова,     Йорданка Иванова,     Sviatoslav Braynov,     Георги Алтънков,     Елизабет Цанова,     Маг. Петя Димитрова,     Ivan Iordanov,     Илина Василева Илиева,     uuwmurp,     Tsetsa Tsvetkova,     Дарина Манова,     Milen Kostov,     Пламен Стаменов,     Иван Димовски,     Др. Стоян В. Стоев, Ph.D.,     Andrey Todorov,     Александър Младенов,     Лиляна лазарова Митова,     Васил Величков Попвасилев,     Prof. Valeri T. Stefanov (Dr Habil),     Десислава,     Виолета Ранева,     Енчо Демиров,     Ивелин Кулев,     Tatiana Gilstrap,     Мирослав Йотов,     Pavel Bochev,     Сотир Захариев,     Владимир Георгиев,     Румен Гущерски,     Svetlozar Rachev,     Никола Недев,     Stefan Dimitrov,     Дарина Дичева,     Emil Alexov,     Иван Добриянов,     Ерих Попиц,     Елена Гинина,     Todor Stanev,     Христо Ботев Хубавий,     Ралица Георгиева,     Sonja Selenska-Pobell,     Стефан Пиперов,