Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - ПРЕДМЕТ НА МЕДИЙНИ ДИСКУСИИ

(1) "ЗАЩО ЗАЦИКЛИ ЦИКЛОТРОНЪТ" - Димитър Керанов в BODIL.BG, 22.03.2018

     От ЗАКЛЮЧЕНИЕТО:
Въпреки демонстрираната от директора близост с властта, в ИЯИЯЕ са назрели тежки проблеми. Учените са подложени на репресии и недоволството им се сгъстява. Зациклилият „Национален циклотронен център“ е симптом за тежки проблеми, свързани с управленска немощ и кадрови грешки, вероятно и за нещо далеч по-лошо.

(2) "СЛУЖИТЕЛИ ОБВИНИХА ИНСТИТУТА ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА КЪМ БАН В ТРУДОВИ РЕПРЕСИИ" - БНР Хоризонт, 14.12.2017,

(3) "ОДИТНИТЕ ДОКЛАДИ НА ИНСТИТУТА ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ БАН КОНСТАТИРАТ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ" - БНР Хоризонт 27.02.2018

     Извадка от одитния доклад за ИЯИЯЕ от 2014 год.

ДОКУМЕНТИ - ОБЩ ИНДЕКС

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor